List đam mỹ


List đồng nghiệp văn

Nguồn: Động màn tơ

Harry Potter:

Naruto:

Inuyasha

Nữ Hoàng Ai Cập:

 • Tam Thế Chi Phong  01  02

Tam Quốc

Tần Thờì Minh Nguyệt

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp:

Võ Lâm Ngoại Sử

 • Đào Hoa 01  02 (Trầm Vương đồng nhân)
 • Kim Tịch Túy (Trầm Vương đồng nhân) Complete

Thần Điêu

Tiếu ngạo giang hồ – Đông Phương Bất Bại:

Anh Hùng Xạ Điêu:

Anh Hùng Xạ Điêu 2008:

Thiên Long Bát Bộ:

Ỷ Thiên Đồ Long Kí

Couple khác (loạn xạ)

 1. Đoàn Dự Xuyên Không Đến Khai Phong Phủ Phá Án (Triển Chiêu x Đoàn Dự)
 2. Lương Sơn Bá vs Mã Văn Tài  01  02  Complete
 3. Thố Nhi Thần Lộng Nhân Duyên Chi Sinh Tử Đồng Nhân

Link Tổng Hợp Đam Mỹ

Nguồn: Động màn tơ

囧 Nhân Nhất Gia Thân 01  02  03

0 Distance

1/2 Lưu Manh

2+

7 Ngày – Thất Thiên Complete

10 Tuổi vs 17 Tuổi Complete

15P, 7H, 6SM Complete

30 Ngày Làm Gay

36 Kế

365 Nghề hệ liệt:

1930 Complete

2013  01   02

2401

A

AA! Phụ Thân 01 02 Complete

A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ

A Bảo

A Nhuyễn

Ác Chất Pháp Y Thuần Tình Sự

Ác Chỉnh Hồ Ly Tinh

Ác Huynh Tại Bên

Ác Ma

Ác Ma Bảo Bối Complete Q1

Ác Ma Chi Danh 01  02  03 Complete

Ác Ma Cũng Đi Làm

Ác Ma Đệ Đệ Của Ta

Ác Ma Hướng Bên Trái

Ác Mã Ác Nhân Kỵ Complete

Ác Mộng 01 (Chương 1-50) 02(Từ chương 51) 03 (Từ Chương 68) Complete

Ác Phó Complete

Ách Ba Complete

Ách Ba Hiền Thê

Ách Thê Complete

Ai, Anh Hùng Khí Đoản Complete

Ai Cùng Ai Gặp Thoáng Qua

Ai Là Ai Đích Thương

Ái Bất Hối  Complete

Ái Đích Dụ Bộ (Giăng Bẫy Tình Yêu)  01 Complete 02

Ái Đích Thành Nhân Thức  Chính Văn   PN  Complete 2 link

Ái Khuyển

Ái Hậu Dư Sinh  01  02

Ái Linh

Ái Muội Cuồng Luyến

Ái Nhân Lười Biếng

Ái Ngươi Sẽ Ăn Luôn Ngươi

Ái Ngươi Thân Bất Do Kỷ

Ái Nô Hệ Liệt 01  02 Complete Ách nô, Tuyết nô nhi, Si nô nhi, Lãnh nô nhi

 • Sửu Nô Nhi 01  02

Ái Tại Hà Phương

Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt

Ái Thượng Bổn Đệ Đệ  Complete

Ái Thị Đột Tập (Yêu Là Tập Kích Bất Ngờ) Complete

Ái Thượng Đại Sư Huynh Complete

Ái Thượng Mĩ Nam Quản Gia  Complete

Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Ái Thượng Tối Ưu Tú Đích Nhĩ

Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu Complete

Ái Tình

Ái Tình Ấm Áp Uyên Ương Hệ Liệt

Ái Tình Đường Viền  01  02 Complete

Ái Tình Như Trà Hệ Liệt

Ái Tình Sự Kiện Bộ Hệ Liệt

Ái Tình Thủ Biểu

Ái Vô Cấm Kỵ Complete

Ám Dạ Ma Vương Complete

Ảm Dạ Ly Du

Ám Dạ Thự Quang Complete

Ám Dạ Trầm Luân Complete

Ám Đế Sủng Ái

Ám Luyến Na Kiện Tiểu Sự (Như Gần Như Xa)

Ám Vô Dạ ONLINE

Âm Dương Gia Tỏa

Âm Luyến

Âm Trần Tuyệt

Ẩn Nguyệt Tập Ảnh 01  02

Ân tứ (Báo ơn)

Ấn Chương Của Vương Tử Complete

Anh Hoa Hỏa

Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt

Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em Complete

Anh Nghĩ Muốn Em Complete

Anh Yêu Em Complete

Anh Yêu Xấu Xa Complete

Ảnh Công Tử

Ảo Giác 01 Complete 02

Ánh Trăng Nơi Đáy Nước  Complete

Áp Ngươi Cả Đời

Áp Trại Phu Nhân Complete

Atula Vương Đích Nam Nhân 1-12  13 – 22  23 trở đi

B

Ba Ba 17 Tuổi Của Ta Complete

Ba Ba Đích Tân Nương Tử Ở Cửa Đối Diện  01  02 Complete

Ba Ba Độc Thân Của Ta Complete

Ba Mươi Lăm Đống Phòng Bốn Lẻ Một

Ba Mươi Tuổi Suy Nhân Complete

Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu Complete

Bà Mối 10086 Complete

Bá Chủ Đích Nhu Tình Complete

Bá Chủ Đích Soả Nhi

Bá Đạo Vương Gia Điêu Ngoa Công Tử Complete

Bá Đạo Vs Ôn Nhu Complete

Bá Tình Thủ Ái Complete

Bá Tước Đại Nhân Cầu Người Tha Đi 01 02

Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt   Complete 3 vol (còn 3 vol)

Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc Complete

Bạc Tửu

Bạch Công Tử Complete

Bạch Hắc Bạch Complete

Bách Hoa Khiếu Hệ Liệt

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký (Khánh Trúc Nan Thư) Complete

Bách Quỷ Dị Văn hệ liệt:

Bách Thảo Chiết  01  02

Bạch Hạnh lang

Bạch Miêu Complete

Bạch Si Dã Tố Công Complete

Bạch Si Nam Công Quan

Bạch Trạch  Complete

Bạch Vũ Một Thạch Lăng Complete

Bạch Y Kiếm Khanh  01  02  03  04

Bái Thác Liễu, Tiểu Bạch!

Bán Cá Hải Dương

Bán Diện Trang

Bản Sắc Lưu Manh Complete

Bản Xô Nát Thiên Nga

Bàng Hoàng Đích Dã Thú Complete

Bàng Môn Tả Đạo 01 Complete  02

Bàng Quan Phách Khí Trắc Lậu

Bảng Thượng Hoa Kiệu Giá Liễu Lang  01  02

Băng Hỏa

Băng Phong Chích Dục Complete

Băng Sơn Vương Gia Đích Ái Nhân 01 02 Complete

Bánh Táo  01  02 Complete

Bao Dưỡng Tình Nhân Complete

Báo Ân Kí Complete

Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi Complete

Bảo Bối Complete CV Q1

Bảo Bối Của Hải Tặc

Bảo Bối Đừng Nghĩ Trốn (blog private)

Bảo Bối, Khiếu Ba Ba Complete

Bảo Bối Thiên Hạ

Bảo Hiểm Nhân Mạng Complete

Bảo Mẫu Complete

Bạo Quân

Bát Điểm Đương Complete

Bát Mặc Đào Hoa  01  (q1)  02  (q2) Complete

Bát Quái Đam Mỹ Lâu

Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh 01  02 (từ c45)  03 Complete

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt Complete

Bắt Đầu Hạnh Phúc

Bất Ái Ký

Bất Chính Đương Quan Hệ Complete

Bất Chính Thường Quan Hệ

Bất Dạ Thành Complete

Bất Đan Thuần, Hựu Chẩm Dạng?

Bất Khả Kháng Lực 01 Complete 02  03

Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh

Bất Luân Chi Luyến – Bắc Xuyên Tú Hoành Complete

Bất Lương Đạo Sĩ Hệ Liệt

Bất Năng Thuyết Đích Bí Mật Complete

Bất Nghi Hữu Hận

Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt Complete

Bất Phối Đích Luyến Nhân Complete

Bất Quá Chỉ Như Vậy

Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân Complete

Bầy Sói Giữa Đường

Bẻ Cong Chàng Nhà Binh

Bé Ngốc Của Ta

Beautiful Complete

Beijing Story 01 02  03 Complete link 2,3

Blue Complete

Blue (Neleta)

Bị Cấm Cố Đích Ba Ba Complete

Bị Chà Đạp Đích Học Sinh Hội Trưởng Complete

Bị Giam Cầm Đích Nam Nhân (blog private)

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân Complete

Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh  01 Complete  02  & 03 (cùng ng edit)

Bỉ Ngạn  (Huyết Nguyệt Ly Hồn)

Bỉ Ngạn (Khinh Tiểu Sơ)

Bỉ Ngạn Đào Hồng Complete

Bỉ Ngạn Lâm Uyên Complete (blog bị del)

Bí Mật Complete

Bí Mật Của Món Đồ Chơi

Bí Quyết Dưỡng Phượng Complete

Bích Huyết Phệ Tình

Bích Thủy Tình Thiên

Bích Thủy Tình Thiên – Tứ Huyền 01 02 Complete

Biên Bức  01  02

Biên Đóa Biên Ái

Biên Giới

Biên Nhược Thủy 01  02

Biên Thành Phiến Mã   01&02  03   04  05

Biến Miêu Ký (Nhật Ký Hóa Mèo) 0102 03 (Từ c5) Complete

Biến Thái Thần Quái Học Viện

Biến Thân Du Hí

Biến Thân Hệ Liệt:

Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

Biệt Thái Nhập Hí

Biệt Thự Mê Tình Complete

Biệt  Trảo Cự Tinh Đương Tức Phụ Nhi  01  02

Bình Dân Hạnh Phúc  Complete

Bình Đạm Như Thủy Complete (blog bị del)

Bình Đạm Sinh Hoạt Complete

Bình Hành Tình Nhân  Complete

Bình Hoa 01 Complete 02  03

Bồ Chi Luyến

Bỏ Qua Chờ Đợi 01 02 Complete

Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ Complete

Bội Đức Chi Nhị Ác Liệt Con Riêng Complete

Bội Đức Chi Kiếm Complete

Bồi Giá Complete

Bội Phản Chi Luyến Complete

Bồi Tẩm Thừa Tướng Complete

Bối Phụ Dương Quang Complete

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp  01  Complete 02

Bỗng Dưng Cạp Đất

Bỗng Nhiên Quay Đầu

Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre Complete

Buộc Luyến 01 Complete 02

Buông Tay

Buông Tha Cho Ta Được Không  01  02 Complete

Bức Khổ Tình Sử Của Tiểu Tài Xế

Bướng Bỉnh Tiểu Thiếu Gia  01  02 Complete

C

Ca Ca , Ba Ba Thật Vĩ Đại Complete

Ca Ca Cấp Đệ Đệ Tín 01  02 Complete

Ca Ca Cấp Thiên Sứ Tín 01  02 Complete

Ca Ca Hỗn Huyết Của Ta Complete

Ca Ca Xuất Giá  Complete

Ca Thần Chi Luyến Complete

Các Độc Giả Ơi, Tác Giả Bị Ăn Tươi Rồi Complete

Cái Gì? Hắn Có Sở Thích XX

Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xa Đích Thế Giới Complete

Cain Chi Huyết

Cảm Giác Bị Người Theo Nhòm Ngó

Càn Quấy

Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người  01 & 02  (cùng ng edit)

Cảnh Đế Kí Sự  01  02

Cảnh Giới Online  01  02

Cảnh Quan Đích Lão Hổ Lão Công

Cảnh Sát Trảo Tiểu Thâu Complete

Cạnh Kiếm Chi Phong Complete

Cáo Bì Hổ Oai

Cao Gia Phong Vân Complete

Cấm Ái Chi Tương Sủng Complete

Cấm Cung  01  02 Complete

Cấm Đoạn Chi Luyến

Cấm Kỵ Hệ Liệt:

Cấm Lại Gần (Thỉnh Vật Kháo Cận) Complete

Cấm Luyến   01  02  Complete  03

Cấm Ngục 01   02 Complete

Cấm Sắc

Cẩm Y Vệ Complete

Cận Sắc Như Thương

Cầu Duyên  01   02 Complete 2 link

Cầu Hoàng (Phượng Trọng Hoàn)

Cầu Hoàng Complete

Câu Cấm Lão Đại Complete

Câu Chuyện Bể Bơi Complete

Câu Chuyện Của Tiểu Ngân Và Tiểu Lam Complete

Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng 01 Complete  02

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng Complete

Câu Đáp Thành Gian  Complete

Câu Lạc Bộ Sắc Lang Complete

Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt  01 02 Complete 03

Cậu Vẫn Là Đi Bán Đi

Cát Tường Như Ý Complete

Cát Tường Thú Hệ Liệt:

Cật Phạn, Thụy Giác, Đả Cương Thi

Câu Chuyện Của Phúc Hắc Trung Khuyển Công Và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ

Cha Là Long Tộc

Cha Lưỡng Nhất Khối Nhi Quá Nhật Tứ Bái Complete

Chanh Hoàng 01 Complete 02

Chạy Trốn

Chạy Trở Về Thế Giới Của Các Ngươi

Chẩm Hội Như Thử

Chân Mệnh Thiên Tử

Chân Tình Tương ủng  Complete

Chất Tử   Complete

Chất tử điện hạ 01 02 (Từ chương 21) Complete

Chất Tử Hoặc Quân

Chất tử vu li Complete

Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo Complete

Chi Ái Tiểu Quỷ Hệ Liệt:

Chí Dị Huyền Nghi

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ  01  02 Complete

Chỉ Tình Yêu Thắng  Complete

Chỉ Túy Kim Mê Complete (blog private)

Chí Tử Bất Du  01 Complete  02

Chỉ Xích Dương Quang  (Ánh Mặt Trời Trong Gang Tấc)

Chích Thị Nhất Tràng Du Hí Complete

Chiếc Lá Kí Sinh

Chiến Dịch Ôn Nhu

Chiến Đồ

Chiến Lật Chi Hoa 01  02  03 Complete CV  04

Chiến Quốc Chi Bách Vạn Đồ Thành

Chiết Dực Đích Thanh Điểu  01  02

Chiết Mai Lưu Hương

Chiết Quế 01 02 Complete

Chiêu Nghiêu Chàng Phiến

Chiêu Tài  Complete

Chiêu Tuyết Complete

Chỉnh Cổ Complete

Chính Là Yêu Sủng Ngươi

Chinh Phục  Complete

Chính Xuân Phong Complete

Chocolate Chi 囧

Chu Gia Hệ Liệt

Chu Gia Nam Sủng Danh Mộ Yên

Chu Môn Hệ Liệt

Chú Định

Chu Sa Lệ

Chủ Nhân, Thỉnh Uy Ta Ăn No! Complete

Chủ Tử 01  02  03  04

Chúa Ban Phước (Thượng Đế Bảo Hữu Nhĩ)

Chúc Mừng Sinh Nhật   01  02  Complete 2 link

Chung Điểm Trạm   01  02

Chủng Điền Chi Nước Phù Sa Không Lưu Ngoại Nhân Điền

Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan  01 Complete  02

Chúng Lý Tầm Tha Complete

Chúng Ta Một Nhà Đều Là Quỷ Hút Máu Complete

Chung Thân Thành Tựu

Chuông Lạnh

Chuột Túi Xã Hội Đen Complete

Chưởng Quỹ   01 02 Complete

Chuyện Cửu Vương Gia Lấy Vợ

Chuyện Tình Hoa Tường Vi Màu Đỏ  Complete

Chuyện Xưa

Có Lẽ Tình Yêu Không Hề Đau Khổ

Có Quỷ Triền Thân

Cô Hồ Complete (Chỉ có tới chương 21)

Cô Nhiên Tùy Phong Complete

Cổ Bảo Đồng Cư Vật Ngữ Complete

Cổ Mộ Kì Duyên Complete

Cổ Xuyên Kim Chi Manh Miêu Dụ Hoặc

Cơ khát Complete

Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi 01  02  03  04  05

Con Diều 01 02 Drop 03

Con Mẹ Nó, Ta Bị Hãm Hại

Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng (Băng sơn nam đích liệp vật) Complete

Con Rết Tinh Và Vu Sư Đại Nhân  01 Complete 02

Con Trai Thanh Quan Cha Gian Thương

Con Yêu Người Xa Lạ

Còn Sống Chính Là Ghê Tởm

Cổn, Ly Hôn

Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân Complete

Công Giá

Công Tẫn Thiên Hạ

Công Tử Biến Bại Gia Tử  01  02  03  04 Complete link 3,4

Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang Complete

Cống Phẩm Complete

Cống Phẩm Nam Hậu

Cốt Lý Hương

Củ Triền Bất Thanh

Cúc Đãng  Complete

Cúc Hoa Cổ Kiếm Hòa Tửu

Cùng Miêu Mễ H Ba Complete

Cung Nghiệt Complete

Cung Trung Liên Lí Thụ Complete

Cuộc Sống BT Của Hủ Nam chương 1-3 chương 4 trở đi Complete (blog private)

Cuộc Sống Có Thể Vớ Vẩn Hơn Nữa Không? Complete

Cuộc Sống Đại Học Bi Thảm

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Bác Sĩ Và Thần Y   Complete

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu Hổ Complete

Cuộc Sống Hậu Hiện Đại Của Gấu Trúc Complete

Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá Complete

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà  01  02

Cuồn Cuộn Hồng Trần 01 02

Cuồng Bạo Đích Nhĩ, Cuồng Nhiệt Đích Ái Hệ Liệt

Cuồng Lỗ Ngạo Khí Trang Chủ Complete

Cuồng Thú  01   02   03 Complete lindần maok 1,3

Cứ Như Vậy Mang Bản Thân Rao Bán

Cự Tinh Tức Phụ Nhân (Người Vợ Siêu Sao)

Cự Tuyệt Cứu Chuộc

Cực Ác Tử Kỵ Complete

Cực Đạo Hoa Hỏa  01 Complete  02

Cực Đạo Tà Diễm

Cực Đạo Truy Sát

Cực Phẩm Tiểu Thái Giám

Cực Phẩm Thái Tử Mê Luyến Hồng Trần 01 02

Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế

Cước Đạp Lưỡng Thuyền Complete

Cưng Chiều Complete

Cưỡng Đoạt Complete

Cường Chế Ngụy Trang

Cường Nhân Sở Nam

Cường Thủ Hào Đoạt   PN

Cưỡng Tình Đoạt Ái

Cừu Ái

Cừu Ái Phong Vân  01 (1-11) 02

Cựu Nhân  01  02

Cứu Thục  Complete

Cửu Cung Tế Complete

Cửu Giới Hệ Liệt

Cửu Giới Online Chi Vũ Quá Thiên Tình

Cửu Liên Hoàn Complete

Cửu Thiên Liên Sinh   Complete

Cửu Tội Complete

D

Dạ Chi Sát

Dạ Chi Thương

Dạ Dạ Tư Quân

Dạ Diên 01 02

Dạ Đoạn Huyền Complete

Dạ Lan Tẫn Hoan

Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp

Dạ Quang  01 02 Complete

Dạ Sắc Biên Duyên  01  02

Dã Thú Kiên Thượng Đích Tinh Linh 01  02

Dã Thú Pháp Tắc  01  02

Dạ Thuật 01 02 03 (từ chương 16) 04 Complete  PN

Dạ Vương

Danh Y Cải Tạo Xử Phương 01 Complete  02

Dâm Dục Thành Bảo Complete

Dẫn Lang Nhập Thất Complete

Dẫn Ly Tôn Complete

Dần Mão Complete

Dật Tiếu Khuynh Thành

Diary In Gray Tower (Hôi Tháp Bút Ký)

Di Hận

Di Thu

Dị Chủng Đảo

Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch

Dị Giới Chi Long Bảo Bảo

Dị Giới Kim Sinh

Dị Giới Tình Duyến Ma Vương Thiên Chi Tàn

Dị Thế Chi Cực Phẩm Gian Thương

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Complete

Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Dị Thế Du

Dị Thế “Đào” Hoa Trái 01  02

Dị Thế Đế Vương Luyến Complete

Dị Thế Độc Phách  01  02

Dị Thế Tình Duyên

Dị Thế Tịnh Đế Song Sinh Liên

Dị Thế Yêu Tinh

Dị Thú

Dịch Hướng Thiên  01  02

Diễm Luyến Tàn Đồng Complete

Diễm Quỷ 01 02 Complete

Diện Cụ  01  02

Diễn Luyến

Diệp Diệp Chi Thương Tam Sắc Cận

Diệp Gia Complete

Diệt Môn Sau Đích Báo Thù

Diệt Thế Kỷ

Diểu Đông  01  02

Diệu Nhật Lam Thiên

Do Kí Phỉ Nhiên Complete

Du Hiệp Truyền – Ma Kiếm Công Tử “Vệ” Chính Nghĩa

Dụ Hồ Nhập Hổ Khẩu Complete

Du Nhiên Ngạo Hàn Complete

Dụ Dỗ Đại Thần

Dụ Dỗ Mỹ Nam Quật Cường Complete

Dụ Đồng 01 02(Từ chương 55) Complete

Dụ Hoặc Complete

Dụ Thanh Mị Sắc

Dụ Tình  01  02  03

Dụ Tình Dẫn Ái  Complete

Dụ Tội

Dữ Ái Vô Quan, Dữ Thống Hữu Quan 01 02 Complete  03

Dữ Thiên Địa Đồng Thú

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt 01 (C1-6) 02 Complete 7vol

Dục “Ba” Bất Năng  Complete

Dục Mãn Hạnh Lâm Complete

Dục Thần

Dung Quân Complete

Dụng Thân Thể Thuyết “Ngã Ái Nhĩ” 

Dữ Phụ

Dữ Thần Hôn

Dực Thủy Complete

Dựng Phụ Complete

Dựng Quỷ – Cha Ta Không Phải Người (Drop)

Dược Nhân Liên Nguyệt Tâm Thương

Dược Thiện Nhân Sinh

Dương Cửu Complete

Dương Hoàng Đế Vs Sáu Con Lang Đại Thần  01  02 Complete (blog private)

Dương Quang Hạ Đích Ái Nhân (Yêu Dưới Ánh Mặt Trời)  01  02

Dương Thư Mị Ảnh

Dưỡng Đản Ký blog private

Dưỡng Lang Vi Hoạn

Dưỡng Long  01  02

Dưỡng Nhất Chích Miêu (Nuôi Một Con Mèo)

Dưỡng Phụ  01  02

Dưỡng Qủy  Complete

Dưỡng Thành Nữ Vương

Dưỡng Trư Thiên Nhật, Dụng Trư Nhất Thế Complete CV

Duy Ái Thanh Phong  01 02

Duyến Tội I

Duyên Trung Duyên

Duyễn Luyến

Đ

Đa Đa Thị Xuyên Việt Lai Đích (blog private)

Đa Tình Chích Hữu Xuân Đình Nguyệt Complete

Đa Tình Vương Gia Vô Tình Sủng  Complete

Đặc Thù Án Kiện Điều Tra Tổ

Đại Chủng Mã Chi Luyến

Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình

Đại Giá

Đãi Giá Hoàng Phi  01  02

Đại Giá Qúy Phi Complete

Đại Hiệp Complete

Đại Hiệp Dữ Thần Y

 • Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể  01&02  (cùng ng edit)

Đại Hồ Tiểu Muội 01  02

Đại Hoan Hỉ Complete

Đại Lý Hoàng Đế

Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La  01  02  03

Đại Mễ Tiểu Mạch Compele

Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vượng Tập:

Đại Minh Tinh Và Sát Thủ Complete

Đại Phách Quan  Complete

Đại Thần, Theo Ta Đi Thôi

Đại Thần Này Không Kháo Phổ

Đại Thúc, Chúng Ta Yêu Ngươi

Đại Thúc Biệt Tưởng Đào

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt Complete

Đại Thúc Thượng Ngộ Lang

Đại Thúc Tứ Thập Complete

Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học

Đái Trứ Nhi Tử Đàm Luyến Ái

Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng  01 Complete 02

Đạm Sắc Sắc Vi

Đắm Say Hệ Liệt (Trứ Ma Hệ Liệt) Complete

Đan hành bổn hệ liệt:

Đan Tử Đan Hệ Liệt :

Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh VS Đáng Ghét Đại Nam Nhân Complete

Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương (Đả Đả Tang Thi, Đàm Đàm Luyến Ái) Complete

Đào Mộ Đào Ra Quỷ

Đạo Diệc Hữu Đạo

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư

Đào Hoa Hành

Đào Hoa Trái Complete

Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

Đảo Môi Hệ Liệt:

Đảo môi tiểu bảo bối nhi Complete

Đao Mộng Complete

Đào Nguyên Mộng   01  02 Complete

Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình Complete

Đăng Hoa Complete

Đát Kỷ (c1-35) Drop

Để Anh Yêu Em Complete

Đề Tiếu Giai Phi Complete

Đế Đài Xuân (Đế Thai Xuân)  01  02 03 Complete 04

Đế Hậu  01  02

Đế Quốc Bóng Tối Complete

Đế Nghiệp Vô Thương  Complete

Đế thụ 01 02

Đế Vương Công

Đế Vương Gia

Đệ Đệ Đáng Sợ Của Ta Complete

Đi Qua Hồng Trần

Đi Săn

Đi Tìm Cung Điện Cát Vàng Mộng Ảo (Tầm Hoa Mộng Huyễn Sa Trần Cung)Complete

Địa Hạ Phách Mại

Địa Hạ Thập Cửu Tầng

Địa Hạ Tình Nhân (Tình Nhân Bí Mật)

Địa Ngục Chi Ngược  01  02

Đích Tử Nan Vi Complete

Điểm Lượng Tinh Tinh Đích Nhân 01 Complete  02

Điểm Tướng Quân Tâm

Điên Đảo Chúng Sinh  01    02

Điên Phúc Đồng Thoại Complete

Điệp Vũ Hoa Khai Complete (blog bị del)

Điều Giáo

Điều Giáo Thê Đệ Ngày Ngày Đêm Đêm  01  02  03 Complete

Điều Phong Lộng Nguyệt Complete

Điểu Ngữ Chuyên Gia Complete

Điệu Valse Của Tra Cùng Tra

Đọa Lạc Bạch Bào 01 02 03 Complete link 1, 3

Đọa Thiên Sứ Chi Dụ

Đoạn Hồng Lâu

Đoạn Tình Kết 01 02 (Từ chương 5) 03 Complete

Đoản Thiên Cố Sự Tập

Đoạt Bảo Hệ Liệt

Đoạt Đế

Đoạt Tình Quân Sư  Complete

Đoạt Tướng Complete

Đơn Phương Công Lược (Chiến Lược Tấn Công Một Phía)

Đổ Cục 01 02 Complete

Đô Thị Tế Linh Sư

Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Cô Huynh Đệ Hệ Liệt:

Độc Gia Chuyên Sủng  01  02 (blog private)

Độc Hành Thú 01  02

Độc Thủ Diêm Vương Lệnh Complete

Độc Y Cốc Hệ Liệt

Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có Complete

Đội Đặc Nhiệm S.W.A.T

Độn Nô Ác Chủ

Đơn giản yêu hận 01 02 Complete

Đông Cung Đồ

Đồng Hoa Trung Lộ Tư Lập Hiệp Tể Y Viện Quái Đàm

Đồng Nhất Phiến Giang Hồ Hệ Liệt:

Đột Ngột

Đưa Tôi Đi Ngắm Biển Mùa Đông Complete

Đứa Nào Dám Ngược Tiểu Thụ Của Ta Complete

Đừng Chạy Lão Sư  Complete

 • Phiên Ngoại 1-6  7-end Complete

Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi!  (chính văn) Phiên Ngoại Complete

Đừng Đùa Bỡn Lưu Manh Như Ta, Cảnh Sát Ca Ca

Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình Complete

Đừng Nói Yêu Tôi  (Biệt Thuyết Ái Ngã)

Đừng Tưởng Rằng Hóa Trang Ta Liền Nhận Không Ra Ngươi

Đương BT Gặp Gỡ BL Complete

Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác Complete

Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Thành Tiểu Quan Complete

Đương Suất Ca Biến Thành Sửu Nữ Thì

Đương Thời Minh Nguyệt Tại

Đường Đột Mỹ Nhân Complete

Đường Lang Quân 01 (c1-5) 02 (từ chương 6) Complete

Đường Nam Hướng Bắc 01  02

Đường Phong Chi Thừa Kiền Complete

E

E&C (Yêu Sự Dịu Dàng Của Anh) Complete

Em Yêu Anh Nhưng Em Đã Già Rồi  Complete

F

Forever

G

Gặp Gỡ Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi ( Trời Sinh 1 Đôi) 01  02  03  04

Gặp Nhau Tại Biển Caribe Complete

Gặp Quỷ (Hồng Đường)

Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan Complete

Gia Dưỡng Nhân Ngư Bất An Phận

Gia Đình Ngọt Ngào Của Nghi Thần Nghi Quỷ

Gia Hữu Đại Giá Lang

Gia Hữu Tiểu Ngốc  01  02 Complete

Gia Hữu Tiểu Tiện Complete

Giả như ngã thị chân đích (Giả như ta là thật)

Giả Thiết Rỗng S.E.R.F

Giả Tình Giả Ái

Giấc Mộng Tình Yêu

Giải Trí Quý Công Tử  01  02

Gián Đập Không Chết  01  02   03 Complete

Giang Hồ Chiến Tình Lục

Giang Hồ Thiếu Niên Du

Giang Hồ Trái (Nợ Giang Hồ) 01 Complete  02

Giang Nam Complete

Giang Nam Vấn Tình Hệ Liệt:

Giang Sơn Đa Thiểu Niên

Giằng Co

Giáo Chủ Chúng Ta Quỷ Súc Quá

Giao Tập 

Giấy Trắng

Gió Mùa Hè  Complete

Giữa Hè I, II Complete  02  03

Góc Khuất Complete

God! Ngã Đại Giá Complete Q1

GV Ký Sự  01  02 Complete

H

Hà Chi Thương 01 02  03 (Complete Q1)

Hạ Cửu Lưu Hệ Liệt

Hạ Huyền Nguyệt

Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà Complete (ko có PN cuối)

Hạ Nhất Trạm Thiên Vương  01  02

Hạ Tân Lang 01 02 Complete

Hacker Otaku Và Tổng Tài  01  02  Complete 2 link

Hạt Sen Hoa Khai

Hắc Bang Bất Luân

Hắc Đạo Lão Đại Công Hòa Diện Than Y Sinh

Hắc Đạo Tình Duyên Complete

Hắc Đạo Tình Nhân  Complete

Hắc Hồ Bạch Lang

Hắc Miêu

Hắc Miêu Ăn Mực Complete

Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha  01  02   03

Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Hệ Liệt Complete

Hắc Sắc Cấm Đoạn Hệ Liệt (Bóng Tối Ngăn Trở)

Hắc Y Đại Hiệm vs Bạch Y ma Giáo Giáo Chủ Complete (blog bị del)

Hãn  01  02

Hãn Phỉ Hệ Liệt

 • Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm  01   02

Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng  Complete

Hán Thủy Đan Ưng Complete

Hận Ái 01 02 03  Complete

Hận Nan Ly

Hấp Huyết Vương Tử Cùng Thợ Săn Hệ Liệt

Hậu Cung

Hậu Phát Chế Nhân

Hậu Thổ Xuân Kì

Hầu Tử

Hắn Đến Từ Cổ Đại

Hắn Đến Từ Ngoài Hành Tinh Complete

Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt:

Hạnh Phúc Cuộc Sống

Hạnh Phúc Phiến Mại Sở Hệ Liệt:

Hạnh Phúc Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên

Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu Complete

Hạnh Phúc Viên Mãn Hệ Liệt

Hạnh Phúc Vụn Vặt Của Tôi Và BF 

Hàng Ma Tháp  01    02  Complete

Hàng Không Bán 01 02 Complete

Hằng Ôn

Hải Âu Chi Thương 01  02  (từ c24) Complete  03

Hải Nguyệt Thâm Thâm Complete

Hái Hoa Tặc

Hải Lam Lam

Hại

Hào Môn Diệm 01  02  Complete 2 link

Hảo Nhân Nan Vi Complete

Hạo Dạ Vị Ương

Hạo Thiên Võng Cực Hệ Liệt

Hậu Phi

Hãy Để Anh Làm Anh Trai Của Em  01  02 Complete link 1,2 03

Hãy Chờ Ở Đây

Hệ Tình Tuyến  Complete

Hết Thảy Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau  01  02

Hi Cảnh

Hi Nháo Hệ Liệt:

1.Hi Nháo Giang Hồ:

 • Bộ 1: Hủ Mộc Sung Đống Lương Complete
 • Bộ 2: Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc 01  02 Complete
 • Bộ 3: Phồn Hoa Ánh Tình Không   01  02 or 03 or 04 (2,3,4 cùng người dịch)  05 Complete link 5

2.Hi Nháo Quan Trường:

3.Hi Nháo Dị Vực:

Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại Complete

Hiên Viên  01  (Complete Q1)  02  (Q2) (blog private)

Hiện Đại Hậu Cung

Hiệp? Hiệp Sĩ?? Đại Hiệp??? Complete

Hiệu Ứng Bươm Bướm Complete

Hổ Duyến Complete

Hoa Cải Dầu Nở

Hoa Cảnh Sinh

Hoa Dung Nguyệt Mạo 01 02 03 Complete

Hoa Dung Thiên Hạ 01 02 03 (Từ chương 4)

Hoa Đào Tiên (blog private)

Họa Đường Xuân  01  02

Hoa Giá Hệ Liệt 01 02

Hoa Hoa Du Long 01 (từ c5) 02  03

Hoa Khai Bất Kí Niên

Hoa Lạc Vị Thức Quân

Hoa Miên Liễu Túc Complete

Hoa Nhai Thập Nhị Thiểu Hệ Liệt

Hoa Nguyệt Ngân Complete

Hoa Ngữ Hệ Liệt:

Hoa Tâm Thuần Chúc Ái Complete

Hoa Tàn Hoa Khai

Hoa Thần Nguyệt Tịch Complete

Hoa Viên Complete

Hoa Vũ Doanh Ca  Complete

Hòa Thân Vương Tử

Hóa Vụ  01  02

Hỏa Diễm Triền Truyện Complete

Họa Trung Hữu Quỷ  01  02  03

Hoài Bích Kỳ Tội

Hoan Hỉ Du Long

Hoan Nghênh Lai Đáo Trạch Nam Chi Gia  01 Complete 02 03

Hoàn Khố  01  02 Complete

Hoàn Thị Thính Nhĩ Ngạ Trứ Ba Complete

Hoàn Toàn Khống Chế

Hoàng Đế “Bụi Đời” Và Minh Chủ “Đầu Gỗ” Complete

Hoàng Đế Của Hoàng Đế   Complete

Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám 01  02 Complete

Hoàng Đế Là Gã Đại Lưu Manh 01 02 Complete

Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ Complete

Hoàng Kim Thử Tham Ăn 01 02 Complete

Hoàng  Kim Vũ Dực 01  02  03  04

Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt

Hoàng Nhi, Tiếp Chiêu  01  02

Hoàng Phu Trùng Trùng Complete

Hoàng Thúc  01  02

Hoàng Thúc Tân Khổ

Hoàng Tử Truyền Kỳ  01  02  Complete

Hoại Đạo 01  02

Hoạt Cai Nhĩ Ái Ngã

Hòe Thụ Lý Complete

Hồ Gia Huynh Đệ Hệ Liệt:

Hổ Môi Complete

Hổ nô Complete

Hồ Đích Lao Lung Complete

Hồ Điệp Công Tử Complete

Hồ Giá  PN Trung Thu Tiết

Hồ Nghiệt

Hồ Sơ Chuyện Lạ

Hổ Tam Đừng Khóc

Hổ Thần Đích Tiểu Thỏ Tể Complete

Hội Chứng Capgras & Đám Người

Hồi Đáo Minh Phủ Tố Thiếu Gia  01  02

Hội Phôi Đích, Khinh Điểm

Hồi Thủ Diệc Thị Bằng Hữu

Hối Tình Mạc Tương Tư   01  02

Hồi Ức Quân Nhân Đồng Tính Truyện   Complete

Hồn Đồn Than  01 (Q1 Complete) 02 (Q2 Complete)

Hôn Nhân Tạm Được Complete

Hôn Quân Chỉ Nam

Hôn Vô Phổ

Hồng Bì Hài  01 Complete  02

Hồng Phấn Nhiệt Dạ

Hồng Sắc Sa Mạc  01  02

Hồng Trần Nhất Mộng Complete

Hồng Trần Online Complete

Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại Complete

Hồng Tuyến Ký Complete

Hợp Đồng Chuộc Tội

Hợp Hoan  (Tuyết Trung Không Linh) Complete

Hợp Hoan (Công Tử Vô Song)

Hợp Tung Thiên Hạ (blog private)

Hủ Ước Số  01  02

Hư Không Thác Ái

Hứa Vị Trọng Sinh Kí   Complete

Hùng Miêu Viên Viên 01  02 Complete

Hưng Đường Phong Vân

Hữu Chích Cương Thi Ái Thượng Nhĩ

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào  01   02

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí

Hữu Điều Kiện Luyến Ái Complete

Hữu Phong Minh Lang

Hữu Thủy Vong Xuyên  01  02 Complete

Hựu Nhất Xuân

Huề Thủ Hi Thủ Complete

Huề Thủ Thiên Nhai Complete

Hủy Tâm Chú Complete

Huyền cực Online Complete

Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang Complete

Huyền Hệ Liệt

Huyễn Phượng Khúc Complete

Huyết Dạ  01  02

Huyết Dạ Dị Văn Lục

Huyết Duyến? Tình Duyến?  01  02

Huyết Lệ

Huyết Liên

Huyết Oa Oa

Huyết Sắc

Huyết Sắc Chi Nguyệt Complete

Huyết Sắc Mê Mộ Complete

Huyết Tinh Phong Tình Complete

Huynh Đệ

Huynh Đệ Cấm Chỉ Complete

Huynh Hữu Đệ Cung Q1&2  Q3 Complete 3Q

K

Kẻ Mù – Người Điếc Complete

Kế Hoạch Cướp Tiền  01  02  Complete

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần 01 Complete 02

Kế Phụ Complete

Kết Hôn Đại Hỉ

Kết Thúc Sau Khế Ước

Khách Điếm Lão Bản

 • Chính Văn 01 02 03 04 (Từ Chương 26) 05 (từ chương 40) Complete
 • Phiên Ngoại 01 02 Complete

Khanh Bản Giai Nhân

Khát Khao Khôn Cùng (Nan Ngôn Chi Dục)

Khắc Cốt Minh Tâm

Khất Cái Hoàng Đế 01 02 Complete

Khất Cái Nhân Sinh

Khế Cơ Điều Giáo

Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua Complete

Khi Dưa Leo Công Gặp Hành Tây Thụ

Khi Đồng Nghiệp Nam Xuyên Không

Khi Giấc Mộng Của Người Kết Thúc Là Lúc Giấc Mộng Của Tôi Bắt Đầu

Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng Complete

Khí Phách Thành Chỉ Sỏa Đại Phu Complete

Khi Phiến: Cúc Sắc Chính Nồng 01 02 (từ chương 4)  03   04

Khi Thiên Lôi Câu Động Địa Hỏa  (Ngày Đó Khiến Trái Đất Thay Đổi) 01  02Complete

Khi Thiếu Gia Gặp Thiếu Gia  01 Complete CV 02 Complete

Khiến Em Yêu Anh Lần Nữa

Khiết Phích Thiếu Gia Complete

Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn Complete

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký

Khó Có Thể Tha Thứ Complete

Khó Ngăn Cản Complete

Khóa Thế Tình Duyên Complete CV

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu  01  02 Complete 2 link

Khoáng Thế Kim Sinh 01  02

Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim Complete

Khố Hạ Chi Thần  01  02

Khổ Mệnh Tiểu Bá Vương

Không Muốn, Không Muốn, Buông! 01  02  03 Complete link 2,3

Không Phải Chúng Ta Chia Tay Rồi Sao? Complete

Không Sợ Chết, Sợ Đau

Không Thể Động

Không Thể Không Yêu (Bất Khả Bất Ái) 01 02 03 Complete

Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu Ta  Complete

Không Thể Quay Đầu

Không Tin Thanh Xuân Hóa Không Trở Về

Khởi Đầu Của Hạnh Phúc Complete

Khủng Bố Cố Sự CHN

Khuynh Quốc  01  02

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa

 • Chính Văn 01 (c1->7) 02 (c1->12)  03 Complete 04 (từ Q VI)
 • Phiên Ngoại  01  02 (Drop q2c19)  03  04  05

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Điệp Luyến Hoa

Khuynh Tẫn Triền Miên 01  02

Khuynh Tình Complete

Khuynh Thành Chi Luyến

Khuynh Thành Nguyệt Complete

Khuynh Thành Song Tuyệt Complete

Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu Complete

Khuynh Thế · Thiên Hạ Duy Song 01 Complete  02

Kiêm Gia Complete

Kiếm Ảnh Trọng Lâu Complete

Kiếm Quỷ Cổ Sư

Kiểm Cá Khất Cái Dưỡng Complete

Kiểm Lai Đích Đại Thúc Complete

Kiển Complete

Kiến Quỷ   01  02  Complete  2 link

Kiền Sài Liệt Hỏa 01 02 Complete

Kết Dữ Kiếp

Kiều Thê Mỹ Thiếp

Kiều Thượng Đính Ước Kiều Hạ Ái Complete

Kiki Vs Mimi Complete

Kim Bài Đả Thủ

Kim Dạ Bất Lưu Nhân Complete

Kim Đông Vô Vũ

Kim Hồ Complete

Kim Tiền Bang Complete

Kim Giáp Cáo

Kim Nhật Kim Sinh

Kim Thiền Thoát Xác Complete

Kinh Đô Đào Hoa Nguyên  Complete

Kinh Thành Tứ Thiếu gia

Kinh Thuế

Kỳ Di Nhất Sinh

Kỳ Duyên Hệ Liệt:

Kỳ Đãi Độ  01 02 Complete (Q1) 03

Kỳ Định Kim Sinh Complete

Kỳ Độ Phi Hồng

Kỳ Lân

Kỳ Lân Dạ Đàm

Kỳ Lân Hàng Thế Online

Ký Hiệu Complete

Ký Ức Chi Tỏa  01 Complete  02

Kỵ Sĩ Diệt Vong (Mạt Nhật Kỵ Sĩ) Complete

L

La Mã Loạn Nhật

La Phù Vãng Sự Hệ Liệt  01  02 Complete

Là Ai Làm Cho Ta Xuyên Qua

Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi! Complete

Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý

Lạc Diệp Hữu Tình Complete

Lạc Hoa Complete

Lạc Hoa Hữu Ý Complete

Lạc Kì Hữu Thanh

Lạc Mai Phong  01    02 Complete

Lạc Quyết Thiên Hạ

Lại Đây Nghe Hồ Ly Tỷ Tỷ Kể Chuyện Đồng Thoại

Lam Điều Tam Bộ Khúc Complete (Q1) 02 (Q2 C6) Phiên Ngoại

Lam Nhan ‘Bất’ Bạc Mệnh Complete

Lãm Nguyệt 01 02 (từ chương 11) 03 (từ chương 13)

Lâm Hương Complete

Lan Đình Tự 01 02

Lang Ái Tự Hỏa Complete

Lãng Đãng Giang Hồ Hệ Liệt:

Lang Đích Tử Huyệt Complete

Lang Nha Complete

Lang Quân

Lang Vẫn Complete

Lang Vương Trục Phong  Complete

Lặng Lẽ Thích Anh Complete

Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế Complete

Lánh Nhất Chủng Nhân Sinh (Một Cuộc Sống Mới) 01  02

Lãnh Cung Complete

Lãnh Cung Hữu Mặc Liên

Lãnh Hương

Lãnh Mạc Tình Nhân

Lãnh Thanh Complete

Lãnh Thư Sinh

Lão bà Của Ta 16 tuổi

Lão Bà Của Ta 20 Tuổi

Lão Bà Nô  Complete

Lão Bà Vương Gia Của Ta   01  Complete  02

Lão Bản

Lão Bản, Nhượng Ta Thượng Complete

Lão Cha 01  02  Complete

Lão Đại

Lão Phu Lão Phu Đích Nhất Dạ

Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao?!

Lão Tử Người Tốt?!!

Lăng Nhiễm Trọng Sinh  Complete

Lâm Song Dạ Ngữ Complete

Lâm Thời Tình Nhân Quan Hệ

Lấy Quỷ Làm Vợ

Lê Dạ Complete

Lê Hoa Mật

Lê Hoa Tửu Complete (blog private)

Lệ Ngọc Complete

Lễ Hồn

Lễ Tình Nhân Đáng Sợ Complete

Lê Yên Kí Sự

Li Miêu Thái Tử

Liễm Âm Vấn Tình 01 02 (Từ chương 6) Complete

Liễm Diễm Complete

Liễm Diễm Cầm Hoan Complete

Liễm Trần Đoạt Ái Complete

Liên Kiến Complete (blog bị del)

Liên Quân Hà Sự Đáo Thiên Nhai 01  02  Complete

Liên Tình 01 02 03 (từ chương 14) Compelete  04

Liệp Lộc Compelete

Liệp Tình Mỹ Thiếu Niên Complete

Liệt Diễm Complete

Liệt Tinh Luyến Nguyệt 01 02 Complete

Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Liêu Nhiễu Kình Thương 01  02

Liễu Hoa Phi

Liễu Sắc Thân Thân

Linh Dị Thần Tiên Ma Quái Khế Ước Tình Nhân

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh 01  02

Linh Huyền Ngâm Complete

Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt:

Linh Môi Sư Trọng Sinh Complete

Linh Nhân Lệ

Linh Triển Nhật Complete

Lộ Nhân Complete

Lộng Thần Chi Phong Lôi Dẫn

Lõa Sắc Sinh Hương Complete

Loạn Ly

Loạn Thần Truyện

Loạn Thế Khuynh Quốc  Complete

Loạn Thế Tình Duyên Chi Đế Vương Nam Phi

Long Chi Tâm

Long Du Thiển Khê 01 02 Complete 2 link

Long Hồ

Long Hồn 01  02

Long Hương Complete

Long Lão Bát Đích Xuân Thiên

Long Phàn Nguyệt

Long Phượng Ấn

Long Sàng Đích Tráng Đinh

Long Vũ Phi Thiên 01 02 (từ chương 28) Complete

Lòng Trung Thành Và Tình Yêu Complete

Lost Temple Complete

Love In Stockholm

Lúc Bắt Đầu Là Bị Cưỡng Gian Complete

Lục Diệp Sâm Lâm Hệ Liệt Complete 2 quyển

Lục Phiến Môn Hệ liệt

Lục Tường Vi Complete

Luxury Man Complete

Lược Đoạt (Phong Lộng)

Lược Đoạt (Tiểu Tần Tử)

Lưỡng Cá Nhân Đích Tam Giác Luyến (Mối Tình Tay Ba Của Hai Người)

Lương Chúc Hệ Liệt  01  02

Lương Y Thuần Ái Chuẩn  Liệu  01  02 03 Complete

Lưỡng Mang Mang Complete

Lưỡng Ốc Tam Phu Complete

Lương Tiêu Dẫn Hệ Liệt

Lưỡng Trọng Thiên 01 02 03 (từ chương 6) Complete

Lưu Lạc Quân Tâm Complete

Lưu Li Kiếp

Lưu Ly Luyến Quân 01  02

Lưu Manh Hoàng Phi Complete

Lưu Manh Vào Đại Học

Lưu Nhục Đoạn

Lưu Niên Tự Thủy Complete

Lưu Oanh

Lưu Quỷ   01  02

Luyến Ái Bảo Mẫu Complete cv+3 pn (chưa edit PN Chu cha cùng Vương thúc thúc)

Luyến Ca Drop

Luyến Chiến Complete

Luyến Dạ

Luyến Đồng

Luyến Đồng Thần Thoại

Luyến Nhân Thủ Đại KỳComplete

Luyến Tâm 01  02  Complete 2 link

Luyến Tình  01  02 (Bộ 1 Complete) 03 (Bộ 2)

Luyện Công Cuồng Nhân (Kẻ Cuồng Cày Level) Complete

M

Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt

Mã Phu 01 02 03 Complete

Ma Giới Thiên Sử

Ma Luyến

Ma Quân Đích Tiểu Bổn Lang Điện Hạ 

Ma Quân Giá Đáo

Ma Thần Cùng Quản Gia  Complete

Ma Vũ Đại Lục Hành Kí

Ma Vương Bệ Hạ Đích U Buồn

Ma Vương Dữ Ma Vương Và Gian Tình Sử

Ma Vương Đích Mại Thân Nam Nô 01 02  Complete

Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi Complete

Ma Xui Quỷ Khiến Hệ Liệt

Mạc Tích Thì Complete

Mặc Ái

Mặc Chi Đồng Complete

Mặc Sắc Liên Y Complete

Mặc Thương (blog private)

Mạch Thanh  01  02  Complete

Mạch Thượng Hoa Khai 01 02 Complete

Mạch Thượng Thùy Gia Niên Thiểu Complete

Mãi Lai Đích Bảo Bối

Mại Du Lang Complete

Mại Nhục

Mãn Thành Cấm Đại Tị Dựng Sáo

Manh Quân Complete

Mãnh Quỷ Hệ Liệt:

Manh Tử Cá Nhân Liễu

Mang Sinh Duyên

Mang Tang Tử

Mang Theo Con Đi Kết Hôn Complete

Mãng Duyên  01 02 Complete

Mạo Bài Tân Nương  01  02  03 (Cô Dâu Giả) Complete link 2,3

Mật Đường Niên Đại

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Mặt Người Dạ Thú  01  02

Mặt Trời Và Ngũ Đại Vệ Tinh

Mẹ Kế

Mê Ái Oan Gia Hệ Liệt:

Mê Cung Complete

Mê Hồ Tướng Quân

Mê Hoặc Đích Ngưu Lang Complete

Mê Luyến

Mê Luyến Khế Ước Chủ

Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt:

 • Thiến Nam U Hồn  01  02 Complete
 • Quyển 2: Tuyệt Sắc Quốc Sư  01  02

Mê Thất  01  02 Complete

Mê Thất Tùng Lâm Complete

Men’s World Complete

Mệnh Phạm Đào Hoa Chi Thần Cơ Lậu Toán

Mệnh Quẻ

Mèo Con, Làm Ơn Ăn Ta Đi 01 02 Complete

Mèo Tiểu Xú Người Gặp Người Mê

Mèo Tinh Nhà Ta Complete

Mi Mục Như Họa  01  02  Complete  03

Mị Bất Khả Đáng  Complete

Mị Cung Ngâm  01  02

Mị Dược Khai Thủy Đích Quan Hệ (Mị Dược Tình Duyên)

Mị Hoặc Hệ Liệt:

Mị Khuynh Diễm Thiên Hạ

Mị Loạn Hồng Nhan

Mị Tình Bá Ái

Mị Triều Cương

Miêu Ái

Miêu Ái Mộc Thiên Liệu  01  02

Miêu Cẩu Hệ Liệt:

Miêu Cương Kì Tình Hệ Liệt

Miêu Mễ Tình Nhân 01 02

Miên Nô

Miên Hoa Chủng Thực Viên

Miêu Mễ Bất Phát Uy Complete

Miêu Miêu Complete

Miêu Tâm Nan Trắc Complete

Minh Hà Chi Cao Sí Complete

Minh Hôn

Minh Nguyệt Hệ Liệt

Minh Tinh Chơi Võng Du Chi Dị Hiệp Tình Duyên

Minh Tinh Hệ Liệt

Minh Tinh Lộ Chi Nông Dân Công Tiến Thành  01   02

Minh Tuyết Thánh Đồng

Minh Xuyên Hệ Liệt:

Minh Uyên  01  02 Complete

Mít Ướt 01  02 Complete 2 link

Món đồ chơi của tổng tài

Mộ Tướng Quân

Mộc Vũ Niên Hoa

Mỗi Đêm Đều Bị Đè Cho Thở Không Nổi

Mỗi Thiên Khởi Sàng Đô Khán Kiến Giáo Chủ Tại Hóa Trang  01  02

Mối tình đầu năm 14 tuổi Complete

Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy

Mộng Đại Lục Hệ Liệt

Mộng Hồi Tàn Cận

Mộng Thương (blog private)

Mộng Tuyết Nguyệt Complete

Một Năm Kia Complete

Một Ông Bố Và Ba Thằng Con  Complete

Mr.Right Chỉ Thuộc Về Tôi

Mua Được Lão Bà Ngốc

Mùa Hạ  01  02

Mùa Hè Của Diệp Xuyên  01  02

Mua Nam Thê Complete

Mục Thần Đích Ngọ Hậu Complete CV

Mục Tiêu Hoa Lệ (bản convert đã qua chỉnh sửa)

Mười Năm, Như Cũ Chẳng Thể Nào Quên (Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió)  01  02

Mưu Sát Lãng Mạn Complete

My Best Friend’s Wedding  01  02

My Lord, My God

My Lord, My God II

Mỹ Nhân Complete

Mỹ Nhân, Cho Ta Hun Cái Coi Complete

Mỹ Nhân Dữ Dã Thú

Mỹ Nhân Hoàng Đế (blog private)

Mỹ Nhân Kiếp 01 02  Complete Link 1,2  03

Mỹ Nhân Trì Mộ

Mỹ Vị Nhân Sinh  01  02

N

Na Thì Hậu Hoa Khai Complete

Nam Cực Tinh 01 02 Complete

Nam Giang Quốc Bát Đại Hệ Liệt

Nam Hoa Mộng 01  02 Complete

Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ 01  02 ( trung Comp) 03 (Hạ Comp)

Nam Nhân Đương Tự Cường Hệ Liệt:

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ Complete

Nam Quán Hệ Liệt:

Nam Quán Lão Bản

Nam Sủng  01   02

Nam Sủng Của Vương Gia Bá Đạo Complete

Nam Sủng Phải Xoay Người

Nam Thê   01 Complete 02

Nam Thiếp Complete

Nam Tinh Học Viện Hệ Liệt

Nam Ưu Bí Tân  01 &02  (cùng ng edit)

Nằm Cũng Trúng Đạn

Nằm Vùng Truyền Kỳ

Nan Triền Đại Hiệp Đảo Môi Thần Y

Nắng Ban Mai

Này, Đại Thúc

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt Complete (blog private)

Nếu

Nếu Có Thể Yêu 01 02

Nếu Như Chỉ Là Điều Giáo

Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

Nếu Như Yêu (Bạch Si) Complete

Ngã Ái Biến Thái Complete

Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến Complete

Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt:

Ngã Bất Khiếm Nhĩ Môn Đích

Ngã Bỉ Nhĩ Đại

Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự  Complete

Ngã Đích Bạch Si Ca Ca Complete

Ngã Đích Hắc Đạo Lão Công

Ngã Đích Lão Ba Thị Lão Đại  01 Complete  02

Ngã Đích Nam Hữu Thị Quái Vật Complete CV  Phiên Ngoại Complete

Ngã Đích Nguyên Thủy Sinh Hoạt

Ngã Hòa Tha Complete

Ngã Ly Hạnh Phúc Soa Nhất Bộ Complete

Ngã Môn Đích Linh Dị Sinh Hoạt

Ngã Tâm Phỉ Thạch Complete

Ngã Thị Miêu Mễ Bất Thị Hổ    01  02 Complete CV  03  04

Ngã Thị Lưu Manh, Ngã Phạ Thùy

Ngã Ý Tiêu Diêu 01  02 Complete CV

Ngạn Chử Giang Ly Mặc Phong Khởi

Ngàn Lẻ Một Đêm

Ngày Bình Thường

Ngày Tốt Cảnh Đẹp

Ngắm Một Trời Xuân

Ngân Báo Đích Thiếu Niên Sủng Vật Complete

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Ngân Lang Cao Dương Complete

Ngân Mặc

Ngân Hồ 01 02

Ngân Tích Hệ Liệt

Ngẫu Nhiên Đích Khái Suất

Ngây Thơ

Nghịch Quang Thiếu Niên

Nghịch Thiên  Complete

Nghịch Thiên (Phong Duy)

Nghìn Lẻ Một Đêm (Lam Lâm đồng nhân văn)

Ngọa Tháp Chi Trắc Hệ Liệt

Ngoạn Vật Thế Gia Complete

Ngô Câu

Ngộ Điếu Phong Lưu Long Quân 01 02 (từ chương 4) Complete

Ngộ Hoan  01  02

Ngộ Ma

Ngộ Nhập Chính Đồ  01  02

Ngộ Nhập Tiền Nhãn (Drop) 01 02 03

Ngộ Thủy Tắc Họa

Ngộ Xà

Ngọc Đào Hoa

Ngọc Diện Diêm Vương Complete

Ngọc Hàn

Ngọc Mạt Nan Toàn

Ngọc Nhân Hà Xử Giáo Suy Tiêu

Ngọc Sát

Ngọc Thạch Phi Ngọc

Ngọc Tiêu Hồn

Ngọc Toái Cung Khuynh Complete

Ngọc Vô Hà Complete

Ngốc Lư Biệt Truy Complete (blog bị del)

Ngôi Sao May Mắn Của Ta (Ngã đích hạnh vận tinh) Complete

Ngôn Do Tại Nhĩ

Ngôn Vũ Tường Thư  01  02

Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo  01  02

Ngu Nhân Mã Đầu

Ngủ Ngon, Paris  Complete

Ngũ Bộ Khúc Hệ Liệt

Ngũ Tuế Ác Ma Complete

Ngự Hoàng

Ngự Tuyết Cuồng Đồ Complete

Ngục Tai Complete

Ngục Quỷ Complete

Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

Nguy Hiểm Cự Ly

Nguyên Nhược Ngữ     01    02    03  Complete

Nguyên Sinh Thái

Nguyên Thuỷ Xã Hội Đích Sinh Hoạt

Nguyện Vi Quân Thụ

Nguyệt Hạ Triền Miên Complete

Nguyệt Hoa Khuynh Thiên

Nguyệt Lạc Khuynh Thế

Nguyệt Loan Loan Complete

Nguyệt Mê Hệ Liệt:

Nguyệt Mê Sơ Đồng

Nguyệt Phong (blog private)

Nguyệt Quang (blog private)

Nguyệt Quang Chi Thành Hệ Liệt

Nguyệt Tiêu

Nguyệt Vũ Dị Thế

Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm 01 Complete 02

Ngự Y Dữ Thần Y vs Phiên Ngoại Complete

Ngự Vương Ký

Ngưng Mâu Thâm Xử (Sâu Trong Đáy Mắt)

Ngược Ái

Người Đàn Ông Thành Thục Và Người Vợ Khéo Léo

Ngươi Không Thương Ta Ta Ngoại Tình

Người Kia

Ngươi Tình Ta Nguyện

Người Yêu Bí Mật Của Tổng Tài 01   02   03  Complete

Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi

Nghịch Phong Chi Hành Complete

Nhà Có Đô Đô  01  02 Complete 03

Nhà Có Chó Dữ 01 02 Complete

Nhạ Quỷ

Nhà Tôi Có Sói Con Mới Lớn

Nham Động Mê Tình

Nhâm Lao Nhâm Oán Hệ Liệt

Nhâm Tính  Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình Complete

Nhâm Tính Vương Gia

Nhãn Ba Hoành  01 (blog private) 02

Nhạn Độ Thủy Nhu Tình Complete

Nhân Gian Tửu Tỉnh Mộng Hồi Thì

Nhân Ngư Hệ Liệt

Nhân Ngư Tiểu Nam Complete

Nhân Thú Chi Báo

Nhân Thú Hệ Liệt Complete (blog private)

Nhân Thú Loạn Complete

Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt

 • Hồng Diệp  01  02 Complete 2 link
 • 13 Đống 914 Hào Phòng 01  02

Nhập Cung Vi Tặc Complete

Nhập Hí  01  02 Complete

Nhập Ma

Nhất Bổn Nhật Ký Dẫn Phát Đích Gian Tình  01  02 Complete  03

Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

Nhất Cá Thái Điểu Đam Mỹ Tác Gỉa Đích Thấu Minh Nhân Sinh

Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng 01 02 (từ c29, bị private) 03 Complete

Nhất Chi Hồng Hạnh Nhập Tường Lai

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang  Complete

Nhất Chích Tiểu Dương Đích Ái Tình

Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản Complete

Nhất Đạn Giang Sơn

Nhất Đao Xuân Sắc Complete

Nhất Điều Nội Khố Dẫn Phát Đích Phong Ba

Nhất Gia Tam Khẩu  01 Complete  02

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Nhất Kích Tức Trung  01  02

Nhất Kiến Chung Tình (Duy Na Tư)

Nhất Kiến Chung Tình (Huyền Dạ Khinh Ẩn)

Nhật Lạc Tùng Gian Xuy Yên Niểu

Nhật Lạc Vân Hi Complete

Nhất Lệ Khuynh Thành Complete

Nhất Mộng Phù Sinh

Nhất Niệm Chi Gian Complete

Nhất Phạn Chi Ân

Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái 01  02 Complete

Nhất Thế Khuynh Tình Complete

Nhất Thế Như Mộng (Một Đời Như Mộng) Complete

Nhất Thống Thiên Hạ  01 Complete  02

Nhất Thụ Phong Cương

Nhất Thực Thiên Hạ Complete

Nhất Thưởng Tham Hoan 01 (c1-34)  02  (từ c35)

Nhất Tiếu Sát

Nhất tiếu thiên hạ túy 01 Complete 02

Nhất Tướng Công Thành

Nhất Tuý Hứa Phong Lưu Complete

Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ (Một Vạn Câu Em Yêu Anh) Complete

Nhất Võng Khuynh Tâm 01 02 Complete

Nhật Ký Quan Sát  01  02 Complete 2 link

Nhật Ký Tiểu Hy Hy

Nhật Ký Tiểu M

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Nhật Nguyệt

Nhật Thăng Nguyệt Trầm (blog private)

Nhặt Được Tiểu Hồ Ly 5cm Complete

Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái (Mũ Xanh Lục Của Cậu Để Tôi Đội) 01  02Complete

Nhị Điệp Kỷ

Nhị Nhân Tình Ca 01  02 Complete  2 link

Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ Complete CV+1 PN

Nhị Thiếu Complete

Nhi Tử Thị Quái Vật  01 & 02  (cùng người edit)

Nhiên

Nhiên Dạ Complete

Nhiên Tình Complete

Nhiệt Độ Cơ Thể Complete

Nhiệt Hạ Complete CV

Nhũ Mẫu

Như Hoa Như Ngọc

Như Lang  01&02 (cùng ng edit) 03

Như Nguyệt Như Thu Complete

Như Quả Đích Sự

Như Quả Hữu Mạt Nhật, Ngã Môn Tựu Tại Nhất Khởi Ba Complete

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền Complete

Như Thanh

Như Ý Đản  01  02 (tiếp chương 34)

Những Câu Chuyện Đồng Thoại

Những Con Mèo ở Khu Đông (Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh)

Nhược Thụ  01  02 Complete

Những Truyền Thuyết Hợp Lý Complete

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc 01 02 Complete

Nịnh Thần 01 02

Noãn

Nô Tài 01 02 Complete

Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia…Lão Tử Rất Thích Hắn A!

Nơi Bị Thượng Đế Lãng Quên  01  02  Complete

Nôn Ti

Nột, Lão Sư

Nữ Tế Nan Đương  Complete (ko làm PN An Dật vS Lục Kính Triết) 

Nữ Vương Giày Cao Gót

Nuôi Anh Là Họa Complete

Nước Mắt Cạn Rồi  01 Complete 02

Nương Tử Đừng Chạy

O

Oa ‘Oa’ Thân Complete

Oan gia 01 02 Complete 2 link

Ô Hắc – Ma Hoàng Chi Trói Buộc  01  02 Complete

Ô Nha Chi Sâm 01 (Vương Tử Đích Vũ Hội) Complete 02

Ôn Nhu Đích Gia Tỏa 01 02 Complete

Ông Chủ Vs Lưu Manh

Ông Già Noel Cười Một Cái Complete (blog bị del)

Ông Nội 16 tuổi Complete CV

Ông Trời Ta Hận Người 01 Complete 02

P

FH Tiên Sinh Hệ Liệt

Phá Kiểm Nhân  01  02

Pha Ly Tâm  (Trái Tim Thủy Tinh)

Phàm nhân ca Complete

Phạm Quy

Phản Công Hảo Mang

Phan Đa Lạp Đích Ma Hạp

Phản Đồ Complete

Phạn Hậu Hạ Thủ

Phản Phác Hương Thôn Chi Vũ Đả Ba Tiêu Liễu Sao Thanh

Phán Quan Complete

Phản Tướng 01 02

Phản Xuyên Qua Cường Hạ Nhược Thượng  01  02

Phệ Ái Như Huyết Complete

Phi Chủ Lưu Xuyên Việt  01 (c1-10)  02  (từ c11)

Phi Cơ Áp Hỏa Xa

Phi Hữu Complete

Phi Long Tại Thiên

Phi Nguyệt Như Tuyết   01  02

Phi Tầm Thiên Hạ

Phi Thường Gia Đình  01  02

Phi Trần  01  02

Phi Tử Tuyết (Drop)

Phi Vân Độ Complete

Phì Thê Phi Thất Complete

Phía Đông Thành Phố Nhỏ

Phiêu Bạc Phụ Tình Complete

Phiêu Vũ Phi Hoa

Phiến Tử Hoà Ngã Complete

Phôi Nam Nhân

Phối Giác Complete

Phòng 103 Số 45  01  02

Phong Âm Chi Hoa

Phong Cuồng Đích Mộc Đầu Complete

Phong Hành Thiên Hạ 01  02

Phong Hành Vân Tri Đạo Complete

Phong Hầu Tiêu Sơn Complete

Phong Khởi Đích Nhật Tử

Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa Complete (bản convert đã qua chỉnh sửa sơ bộ)

Phong Khởi Thiên Lan Chi Dạ Như Triệt

Phong Lâm Chi Ái Complete

Phong Lưu

Phong Lưu Danh Kiếm Si Thần Y

Phong Lưu Quyển 01 Complete 02

Phong Nguyệt

Phong Nguyệt Trái Complete

Phong Nguyệt Vô Song

Phong Quá Thiên Phàm  01   02 Complete

Phong Quá Vũ Lưu Vân  01  02  (từ c12)

Phong Thần Truyền

Phong Thịnh Thì Quang (Thời Thanh Xuân Hoa Mỹ)

Phong Tịch Sa

Phong Tình Vương Triều Chi Quân Sinh Ta Vị Sinh

Phong Trung – Tương Y Thiên

Phong Tuyết Dạ Quy Nhân Complete (blog bị del)

Phong Vô Nhai 01 02 (từ chương 20)

Phong Vũ Cuồng Sa

Phồn Chi 01  02

Phồn Gian Yêu Nghiệt

Phồn Hoa Thịnh Khai Complete

Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch Complete

Phụ Tử Mê Tình Complete

Phụ Tử Quan Hệ

Phụ Từ Tử Ác

Phù Ảnh Ám Hương  Phiên Ngoại  Complete

Phu Bằng Thê Hữu 01  02  03

Phù Sinh Mộng Hệ Liệt

Phụ Hoàng

Phụ Thân Đích Đại Thụ

Phụ Thân Ta Muốn Gả Cho Ngươi

Phụng Chỉ Thành Hôn

Phùng Quân

Phùng Xuân Complete

Phược Long Complete

Phượng Bá Thiên Hạ 01 02 03

Phượng Hậu 01 02 (từ chương 17) Complete

Phượng Hoàng

Phượng Hoàng Đồ Đằng 02 (từ chương 15) Complete

Phượng Hoàng Kiếp Complete

Phượng Hứa Quân Complete

Phượng Huyền Cung Thương  Complete Phiên Ngoại  01  02 Complete 2 link

Phương Lâu Kí Sự

Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ CV Kỳ Cựu Complete

Phượng Phi Ly Complete

Phượng Tần 01 02 (từ chương 48) Complete

Phượng Tướng Quân Truyền Complete

Phượng Tường Cửu Thiên

Phượng Vu Cửu Thiên

 • Q1-6
 • Từ Q6 C19 01 (đến q11)  02 (đến q10) 03 (đến q9) 04 (đến q7)
 • Q10
 • Q27 Complete

Phượng Vũ Chu Minh

Q

Qua Ngày Complete

Quái, Ngài Thật Mỹ Lệ 01 02

Quan Hệ Phụ Tử

Quan Kỳ Bất Ngữ  Complete

Quan Trung Thiên Hạ

Quản Gia Complete CV  PN  Complete

Quản Gia Kí Sự Lục Complete

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

Quân Cờ

Quân Kĩ:

 • Bộ 1: Phong Tự Yên La 01  02 (từ c48) Complete
 • Bộ 2: Khuynh Tẫn Thiên Hạ  01  02  03 Complete link

Quần Ma Loạn Vũ Chi Thuyết Ngã Bất Ái Nhĩ (Ai Nói Anh Không Yêu Em)

Quần Ma Truyện

Quân Mạc Vũ  Complete

Quân Lâm Thiên Hạ Hệ Liệt:

Quân Thần Tương Đắc

Quân Tử Chi Giao Complete

Quân Vi Khuynh Nhã

Quân Vương  01 Complete  02

Quân Vương Vô Tình

Quốc Đảo Nguy Cơ Complete

Quốc Sĩ Thành Song

Quốc Sư Đại Nhân

Quốc Vương Và Mèo

Quy Tắc Dã Man

Quy Tắc Thuần Dưỡng Ông Xã Hồ Ly Complete

Quỷ Complete

Quỷ Dị Tập Đàm

Quỷ Đế

Quỷ Đoạn Tình Thương Complete

Quỷ Giá  01 Complete 02

Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại Complete

Quỷ Kế Complete

Qủy Linh Tinh Quái Chi Đào Linh Complete

Quỷ Phu

Quỷ Phục Binh Đoàn

Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!  01  02

Quỷ Tà Tị Tử

Quỷ Tâm Nan Án Complete

Quỷ Thê 01 Complete 02

Quỷ Thoại Liên Thiên  01  02

Quỷ Thuyết Complete

Quỷ Y 01  02 (cùng 1 ng edit) Complete

Quyền Sắc Song Thu

Quỳnh Châu Toái Viên

Quỳnh Thương

R

Ràng Buộc

Ràng Buộc Chi Gông Xiềng

Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi Complete

Rối Rắm 01 02  Complete

Romeo và Romeo 01  02

S

“Soả” Hậu Khuynh Thiên Hạ

Sa Lạp-Sa Lậu Complete

Sa Mạc Phong Bạo Complete

Sa Trư Cải Tạo Kế Họa Drop

Sa Trường Lỗ Ái Complete (blog private)

Sách Cốt Nhập Phúc

Sách Đạn Tinh Anh Complete

Sài Lang Hổ Bái

Sát Tương Tư

Sau Cơn Mưa Thấy Cầu Vồng  Complete

Say Rượu Tình Ý Complete

Sắc Giới Complete

Sắc Lang Phụ Thân

Sắc Lang Thượng Sai Giường Complete

Sắc Vi  01  02 Complete

Sắc Vi Hoa Khai Complete

Sắc Vi Xử Xử Khai Chi Luyến Sắc Complete

Sâm Yêu 01 Complete (blog bị del)  02

Sâu Lười Complete CV

Seven Hệ Liệt 01 Complete  02

Si Tình Đích Nhân Luyến Lạc Thường

Siêu Cấp Vị Hôn Phu 01 Complete 02

Siêu Phàm Khế Ước

Siêu Sao

Siêu Sao, Tính Cái Gì?!   01 02 Complete

Siêu Sao Yêu Đại Thúc

Siêu Thời Không Báo Cáo

Sinh Diệt Phù Trầm

Sinh Một Đứa Đi Complete

Sinh Ý Nhân

Soán Vị Ba Complete (Thiếu PN Nhất Tiễn Song Điêu) PN Nhất Tiễn Song ĐiêuComplete

Song Hoa Song Diệp Hựu Song Chi

Sổ Kiến Hồng Trần Ứng Thức Ngã

Số Phận Bị Đánh Cắp

Sôi Trào Complete

Sơ Luyến Anh Thì 01 Complete  02

Sở Sở Hệ Liệt:

 • Bộ 1: Sở Sở Complete
 • Bộ 2: Yêu Ma 01  02 Complete
 • Bộ 3: Tiểu Bảo Bình Thiên Hạ  01 (Q. thượng)  02 (Q. hạ) Complete 2 link

Sở Vị Ái Tình (Trường Thiên) 01 Complete 02  Cái Gọi Là Ái Tình(Đoản) Complete

Sơn Hà Nhật Nguyệt  01   02

Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ  Complete

Song Diện Nam Sủng Complete

Song Hoàng

Song Sanh Duyến

Song Tâm 01 02

Song Tu Complete

Song Tuyệt  01  02  03

Song Trình Hệ Liệt 01 02 Complete (4 quyển đầu – Lam Lâm)

Sống Lại Dưỡng Đều Là Lang

Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Sự Trả Thù Của Món Đồ Chơi  01  02 Complete

Sử Thượng Tối Cường Đích Tiểu Thụ Complete

Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

Sủng Manh Thê

Sủng Ngươi Trọn Đời

Sủng Nhĩ Bất Cú 01 02 Complete

Sửu Hoàng  01  02  Complete

Sửu Nhi Complete

Sửu Nô

Sửu Thiên Nga Complete

Sửu Thụ Ngư Phu Complete

Sửu Thúc

Sửu Tiên

Sửu Tiểu Xà  01  02

T

Ta Biến Thành Con Của Mình

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân Complete

Ta Không Khóc

Ta Không Muốn Sinh Tiểu Hài Tử 

Ta Không Phải Sắc Ma

Ta Là Boss, Ta Sợ Ai

Ta Là Cha Hài Tử  Complete

Ta Là Hoàng Đế? Là Long Thần? Là Ngoại Tinh Nhân?

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu Complete

Ta Là Một Con Mèo  01  02

Ta Là Nho Thương

Ta Là Nhược Công Vậy Thì Sao

Ta Là Thần Thú Không Phải Thần Thụ

Ta Sẽ Làm Cho Ngươi Yêu Ta

Ta Tình Nguyện Để Ngươi Ngược Ta Đến Cùng Complete

Ta Yêu Ngươi

Ta Yêu Ngươi, Chỉ Là Giao Dịch

Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại Complete

Tà Dương Thâm Điện 01  02

Tà Kiếm Phụ Thân Complete

Tà Quân Như Nguyệt

Tà Tình Tự Chủ Sủng Vật Nam Hài

Tà Trần 01 02 Complete

Tà Ma Noãn Sàng Nam Nô Complete

Tạ Trường Lưu 01 02

Tả Ý Phong Lưu.

Tạc Thiên (Ngày hôm qua) 01 02 Complete

Tác Đồng

Tác Lan Online

Tặc Hoàng Kiếp Tình

Tái Ái Một Hồi

Tái Thế Trọng Sinh Hệ Liệt

Tái Thế Vi Hồ Complete

Tái Thế Vi Xà Complete

Tái Tục Tiền Duyên Hệ Liệt

Tạm Biệt Yêu Giới

Tam Cá Nhân Đích Tính Phúc Sinh Hoạt (Ba Người Tính Phúc Sinh Hoạt)

Tam Lưu Bộ Khoái Nhất Đẳng Hộ Vệ  (3 c đầu) drop

Tam Nhật Triền Miên

Tam Quan Bất Chính Complete

Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ  01 (c1-46) 02

Tam Thê Tứ Thiếp

Tam Xích Thanh Phong Loạn Hồng Trần

Tám Năm Kháng Chiến

Tâm Thực

Tâm Võng

Tầm Định Nhâm Tiêu Dao Complete

Tầm Tâm Hệ Liệt 01 02(Bộ 1-2, 5,7)

Tầm Trảo Thân Thân  (Tìm Về Thân Ái)  Complete

Tẩm Thất Mỹ Lang Complete

Tàn Ngọc Li Thương Complete

Tàn Nguyệt Tình Thương  Complete

Tàn Tồn Complete

Tàn Tro Complete

Tàng Anh Tập Hệ Liệt

Tàng Kiều Complete

Táng Phong Nhai

Tang Thế Sinh Tồn  01  02  Complete

Tang Thi Biến Địa Tẩu

Tàng Tình

Tàng Yêu 01 02

Tặng Anh Tình Yêu Của Thiên Sứ

Tân Chủ Tẫn Hoan

Tân Hắc Công Tử Truyền Kỳ

Tân Hoan

Tân Lang Biến Tân Nương  01  02

Tân Lang Thượng Sai Giường Complete

‘Tân Nương’ Của Ba Ba  Complete

Tân Thuyết Liêu Trai

Tân Triều Cựu Sự Hệ Liệt:

Tần Ca Complete

Tấn Dương Công Tử

Tầng Trên Tầng Dưới

Tập Cảnh 01  02 Complete

Tây Lam Yêu Ca 01 (c1-22) 02 (c23-43)  03 (c44q1-50q1) 04 (c44q1-c39q2) 05  (từ c40q2)

Tây Xan Tiểu Tình Nhân Complete

Tế Phẩm Của Thôn Báo Tử Complete

Tê Phượng Hàng Phong

Thả Tuý Phi Thương Complete

Thác Dục Complete

Thác Giá Complete

Thác Liễu Thác Liễu  Complete

Thác Luyến 01   02

Thác V Complete

“Thạch Nữ” Lão Bà

Thạch Tín Hành Động (Tỳ Sương Hành Động)

Thái Sư A Thái Sư

Thái Trì Complete

Thái Thượng Hoàng  Complete

Thái Tử 01 02 (Từ chương 8 trở đi) 03 (Từ chương 9) 04 Complete 05

Tham Đắc Vô Yếm

Tham Lang Chi Hoa

Tham Lang Đích Xâm Chiếm  01  Complete  02

Thâm Thâm Complete (blog bị del)

Thâm Cung Oán

Thâm Cung Tù

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc Complete

Thâm Uyên Đối Trì

Thân Ái, Ta Muốn Ly Hôn Complete

Thân Ái Đích, Đại Ca  Complete

Thân Ái Đích Lão Công  01 (Chồng Yêu) Complete 02 (Ông Xã Yêu Dấu)

Thân Phận Hệ Liệt

Thân Thân Ngô Hoàng

Thần Đồ

Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Thần Hi  (Tia Nắng Ban Mai)

Thần Kinh Phái Xuất Sở

Thần Ngọc

Thần Nguyệt

Thần Tiên Công Tử

Thần Tiên Thú Complete

Thần Tinh

Thần Toán Dịch Kiếp Số Complete

Thần Toán Tứ Bộ

Thần Thụ Giang Hồ

Thần Vô Chi Nguyệt  01 (1-31)  02 (Chương 32 trở đi) Complete

Thần Vô Chi Tế Complete

Thần Y Đích Khắc Tinh

Thần Y Giải Tình Cổ 01 02 03 Complete

Thanh Ca Chi Dận Nhưng 01 02 Complete

Thanh Bình Kết Lục Complete

Thanh Bình Nhạc  01  02 Complete

Thanh Dục Tuyết Chủ Complete

Thanh Giang Ánh Tuyết   01  02 Complete

Thanh Huyền  01  02 Complete

Thanh Khung Kiếm Ảnh, Sát Na Chi Nhai

Thanh Liên Kí Sự

Thanh Mai Sự Complete

Thanh Mai Trúc Mã Complete

Thanh Mai Trúc Mã Hệ Liệt

Thanh Mạt  01  02

Thanh Minh Ám Nguyệt  (blog private)

Thanh Ngọc Án hệ liệt:

Thanh Phong Hận Complete

Thanh Sơn Lục Thủy 01  02 (từ c11)

Thanh Sơn Thủy Linh Chi Ôn Dụ Thiên   Complete

Thanh Ti Complete

Thanh Ti Tuyết

Thanh Trà Như Ôn

Thanh Y Thiên Hạ

Thánh Âm

Thánh Dạ Chi Hoa

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt

Thang Máy Complete

Tháng Năm Ngọt Ngào

Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Đao

Thập Đại Khốc Hình

Thập Niên Complete

Thập Niên Chi Yêu

Thập Nhất Lâu Complete

Thập Nhị Thánh Thú Cung 01  Complete  02

Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt

Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt Chi Phiên Ngoại:

Thập Niên Tâm

Thập Tam Phân Tử Thần

Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca

Thất Hữu Bất Trực

Thất Miên Bệnh  Complete

Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt:

Thâu Bất Tẩu Đích Bảo Thạch

Thâu Long Hoán Phụng Complete

Thâu Tâm Tiểu Xà Tiên Complete

Thế Dụng Tình Nhân

Thế Giới Chi Môn Complete

Thế Giới Màu Hồng Của Hắn

Thế Thân Hoàng Tử  01  02

Thi Hoàng

Thị Diệp Thành Si Complete

Thị Ngược Thành Tính

Thị Quân Thủ Complete

Thị Tẩm Mỹ Lang Complete

Thị Vệ Sinh Bao Tử Complete

Thích Thượng Đệ Đệ

Thiên Biến

Thiên Chân Vô Tà

Thiên Đường Của Dã Thú  Complete

Tiên Giới Vấn Tình Online

Thiên Hạ

Thiên Hạ Đệ Nhất   Complete

Thiên Hạ Đệ Nhất Hệ Liệt:

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng  01 (1-34)  02  (từ c35) Complete

Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc Complete

Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên Complete

Thiên Hạ Vô Lôi

Thiên Hạ Vô Song

Thiên Hàng Hãn Thê

Thiên Hàng Lân Nhi Hệ Liệt

Thiên Hàng Yêu Nghiệt Complete

Thiên Hảo Lam Complete

Thiên Hữu  Complete

Thiên Khải Hành (blog private)

Thiên Lý Khởi Giải Complete

Thiên Nhai Khách

Thiên Niên Đích Yêu Ước Complete

Thiên Nguyệt Chi Mị  01  02  03 (Q5)  04 (Q6)

Thiên Sơn Khán Tà Dương

Thiên Sư Chấp Vị  Phiên Ngoại

Thiên Sứ Ở Nơi Đâu Complete

Thiên Thác Chi Hợp

Thiên Thần Hữu Dực   01 02  03

Thiên Thần Online  01  02   03

Thiên Thần Sa Đọa Complete

Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp Complete

Thiên Thư  01   02   03

Thiên Toán

Thiên Tính

Thiên Tự Yêu Thư

Thiên Vận Online  01  02 Complete

Thiền Vu Cưỡng Hôn

Thiến Nam U Hồn  01  02 Complete

Thiết Kế Sư Trọng Sinh Băng Tình Lộ

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

 • Chính Văn 01 02 (từ chương 40)

Thiếu Niên Du  01 Complete  02

Thiếu Niên Lạc Thượng Đích Phiền Não

Thiệu Hàn  Complete

Thiếp Cư Noãn Các Complete

Thiểu Thương

Thịnh Cung Vũ

Thịnh Thế Trường An Dạ  01  Complete  02

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá Complete

Thỏ Trắng Hay Prince Charming

Thổ Long Truyền Thuyết  Complete CV Phiên Ngoại Complete

Thói Quen Complete

Thối Nhận

Thối Tán Ba, Bôi Cụ 01 02 Complete

Thời Gian Hình Cảnh

Thời Không Xuyên Việt Chứng Hậu Quần (blog private)

Thời Tiết Ngày Mai: Trong Xanh Complete

Thu Phong Tái Khởi Thì

Thu Phong Triền Complete

Thu Tâm Ngọc Lạc Complete

Thu Tư Complete

Thú Ái

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Thú Nhân Chi Bất Đắc Dĩ

Thú Nhân Chi Cổ Sát Thủ Xuyên Việt

Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 01  02

Thú Nhân Chi Lang Vương

Thú Nhân Chi Luyến Sủng

Thú Nhân Tinh Cầu

Thú Nô Complete

Thú Sủng Complete

“Thú” Y 01 02 Complete

Thụ Công Thiên Hạ

Thụ Tính Đại Phát

Thuần Hoàng Ký 01 02

Thuần Linh Thời Đại Complete

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông 01 02 Complete  03

Thư Ca 01 02 Complete

Thư Kí Vạn Năng Complete

Thứ 6 Ngày 13 – Lời Cầu Hôn Đẫm Máu Complete

Thư Sinh

Thư Sinh Hữu Lễ  01  02 (2 blog private)

Thư Sinh Vô Địch Chi Văn Tâm Điêu Long

Thư Tình Complete

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhâm Sơ Cuồng

Thử Sinh Vi Quân Lưu  01  02 Complete

Thừa Hoan

Thuần Y Tà Lang

Thúc Phược (Ràng Buộc) Complete

Thúc Phược Đông Cung  01 02

Thức Phá Thiên Kinh

Thực Ảnh

Thực Nghiệm Tình Nhân Complete

Thực Nghiệm Tình Nhân Tục Tập

Thực Nhân Hoa Complete Tục Thiên Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu   Complete

Thực Sắc Tính Dã  01  02

Thực Vật Nhân Complete

Thương  01  02  03 Complete link 2,3

Thương Khung Chi Thượng

Thương Hoàn Thất Cung 01  02 03

Thương Hành Thiên Hạ 01 02 Complete

Thương Lạc

Thương Thệ

Thượng Lạc Hữu Thượng Hệ Liệt:

Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt:

Thượng Bạch Ban Đích Thụ Hòa Thượng Vãn Ban Đích Công Đích Cố Sự  01 02Complete 2 link

Thượng Cổ Chúng Thần hệ liệt:

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái Complete

Thượng Sàng Đi, Thiếu Gia

Thượng Tá  01  02

Thương Hải Dư Mộng Hệ Liệt:

Thùy Chủ Trầm Phù  01 Complete   02 Complete PN

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu Complete

Thùy Ngôn Vô Dụng Complete

Thụy Khuyết Tình Sự Complete (blog private)

Thủy Lưu Sa

Thủy Mị

Thủy Nhân Duyên Complete

Thủy Sắc Hệ Liệt :

Thủy Tích Thanh Thanh 01  02 Complete 2 link

Thuỷ Tinh Đăng Hệ Liệt

Thủy Thuyết CV Bát Năng Quải

Thủy Trung Hỏa  Complete

Ti La Phi Độc Sinh (blog private)

Tịch Chiếu Huề Phương Điện 01  Complete (private) 02

Tiệm Quan Tài Số 7  01   Complete 02

Tiềm Long Tại Uyên

Tiềm Thủy Loan

Tiện Ái  01  02  03

Tiền Đồ Vô Lượng   01 (Drop)  02 Complete

Tiên Lí Tình Duyên Complete

Tiên Ma Chi Dữ Quân Đồng Miên

Tiện Nô Complete

Tiền Phu, Nhĩ Hảo  01 Complete 02

Tiện Xà Truy Thê Lục  01  02 Complete

Tiết Độc Thải Hồng (Cầu Vồng Loang) Complete

Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí

Tiểu Trượng Phu

Tiều Tụy Đông Phong Complete

Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ Complete (blog private)

Tiêu Diêu Thiên Địa Du 01  02  03

Tiêu tiêu tây phong

Tiêu Tiêu Trọc Hề

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang Complete

Tiếu Mộng

Tiểu Công Năm Nay 7 Tuổi Complete

Tiểu Đạo Diễn

Tiểu “Đệ Đệ” Của Hoàng Đế 01 & 02 Complete (cùng ng edit)

Tiểu Điềm Nhi

Tiểu Đường Cầu Complete

Tiểu Giang Ngươi Đừng Chạy

Tiểu Khất Nhi Tô Bào Bào (blog private)

Tiểu Lang Tướng Quân Complete

Tiểu Lâu Thính Vũ Complete

Tiểu Lâu Truyền Thuyết  01  02 Complete

Tiểu Lâu Truyền Thuyết Nhị

Tiểu Long Dưỡng Cá Xà Bảo Bảo Complete

Tiểu Long Nữ Bất Nữ Complete

Tiểu Minh Tinh Hệ Liệt

Tiểu Mỹ Nhân Cũng Khó Nuôi Complete

Tiểu Ngư Nhi Của Ta Complete

Tiểu Nhân Nan Dưỡng

Tiểu Nhị 01  02

Tiểu Oan Gia Complete

Tiểu Phạn Quán  01  02

Tiểu Quai Của Sơn Tặc Complete

Tiểu Quai Một Hào

Tiểu Quan Đích Lang Trung Complete

Tiểu Quy Mô Chiến Tranh  01  02 Complete

Tiểu Thấu Minh Thị Như Hà Thực Thể Hóa Đích

Tiểu Thiếu Gia

Tiểu Thư Cưới Vợ 01  02  03 Complete link 2,3

Tiểu Thú Phản Công Chiến 01 02 (từ chương 13)

Tiểu Thụ Nhật Kí Complete

Tiểu Tư 01 Complete  02

Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Như Hòa Vương Tử Complete

Tiếu Xuân Phong Complete

Tiếu Ỷ Xuân Phong Bất Tự Tri 01 02 Complete

Tinh Ấn Online   01  02 Complete

Tinh Cầu Hoang Dục  01  02

Tĩnh Dưỡng Vô Uy Complete

Tình Duyên Hẹn Ước

Tình Duyến 01 02

Tình Địch (Quan Tuyết Yến)

Tình Địch (Lăng Bộ Nhược Anh) Complete

Tình Động

Tình Hãm Dị Quốc Thái Tử

Tình Hãm Trạng Nguyên Lang 01 (Chương 1-6)  02 (Từ chương 6) Complete CV (Chưa hoàn PN)

Tình Hoặc Complete

Tình Khiên Trường Tư Complete (blog bị del)

Tình Mê Pháp Lan Tây Complete

Tình Minh Hoài Nhâm

Tình Nan Tự Cấm  01  02

Tình Nan Tự Chế  01   02 Complete 2 link

Tình Nhân

Tình Nhân Đệ Đệ  Complete

Tĩnh Nguyệt Lâm (blog private)

Tịnh Phi Dương Quang 01 02 03  04 Complete link 3,4

Tình Phi Nương Nương

Tinh Thần Kỵ Sĩ

Tịnh Thủy Hồng Liên 01  02   03

Tình Toả Thâm Cung  Complete

Tình Yêu Bình Thường Của Ác Ma Và Dê Con Complete

Tình Yêu Lạ Kỳ Complete

Tình Yêu Trộm Được

Tình Yêu Vườn Trường Của Tô Kim Lâm Complete

Tố Cá Hoàn Khố Bất Dung Dịch

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối Complete

Tọa Khán Vân Khởi Thì 01 02 Complete

Tỏa Ái (Lăng Tử Minh) Complete

Tỏa Thanh Phong

Toả Tình Khiên 01  02  Complete 03

Tỏa Ưng

Toái  Phong Thiên

Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực 01  02

Tòng Tâm Ái Nhĩ 

Tôi Không Phải Nam Nô

Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu Complete

Tôi Lấy Gì Để Đổi Lấy Em Về?

Tội Lỗi Dưới Ánh Mặt Trời

Tối Chung Lưu Phóng

Tội Ái An Cách Nhĩ

Tội Nhân

Tội Nhân (Dật Danh) Complete

Tối Thượng Sủng Nịch

Tối Xả Bất Quá Ngã Ái Nhĩ (Níu Kéo Chỉ Vì Tôi Yêu Em)

Tối Viễn Thị Thân Bàng

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu Complete

Tống Nghệ Tiểu Bạch Cùng Tam Tê Cự Oản   01  02  03

Tổng Giám Đốc Hệ Liệt:

Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ 

Tổng Tài Nô Lệ Thư Kí Chủ Nhân Complete

Tổng Tài Và Kẻ Lang Thang Complete

Tống Thượng Môn Hệ Liệt:

Tra Công Hoàn Lương Ký Complete

Tra Thụ

Trả Thù

Trái Chủ Quan Hệ

Tranh Đoạt

Tranh Phong Complete

Tránh Xa Ta Ra, Năn Nỉ Ngươi Để Ta Cưới Vợ Đi Mà (Muốn Thú Lão Bà)

Trầm Gia Phong Vân Hệ Liệt

Trầm Hương Tỏa 01  02

Trầm Nịch Complete

Trầm Thụy Tiền, Biệt Thuyết Ái Ngã! Complete

Trầm Túy Đông Phong

Trần Túy Lưu Niên

Trất Tức Du Hí  01  02

Trì Ái  01  02  Complete 03 04 (từ c4)

Trích Tinh Lâu Hệ Liệt:

Triền

Triền Phược

Triều Lạc Nham Tây  01  02 (Từ chương 21)

Trớ Chú (Nguyền rủa) 01  02

Trọng Sinh Chi Á Lai

Trọng Sinh Chi Áp Đảo Hắc Bang Lão Đại 

Trọng Sinh Chi Bàn Tử Khoái Bào

Trọng Sinh Chi Bùi Vũ Complete

Trọng sinh chi buông tha

Trọng Sinh Chi Ca Lưỡng Hảo

Trọng Sinh Chi Cố Thanh

Trọng Sinh Chi Cự Ái Complete

Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị

Trọng Sinh Chi Cưu Triền Complete

Trọng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Trọng Sinh Chi Đại Giới 

Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp   01  02  Complete CV (không làm PN)

Trọng Sinh Chi Đế Quy

Trọng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm

Trọng Sinh Chi Khô Mộc

Trọng Sinh Chi Lang Tể Tử

Trọng Sinh Chi Mang Theo Bánh Bao Đấu Ác Phu

Trọng Sinh Chi Nịch Ái  01  02 Complete 03

Trọng Sinh Chi Nịch Sát

Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân 01  02

Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế Complete

Trọng Sinh Chi Phi Nhĩ Bất Khả

Trọng Sinh Chi Phong Di Vân Động

Trọng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài  Complete

Trọng Sinh Chi Tà Chủ (blog private)

Trọng Sinh Chi Tảo Mộ

Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử

Trọng Sinh Chi Thái Tử Chiêu Dương

Trọng Sinh Chi Thái Tử Sái Hầu

Trọng Sinh Chi Thâm Hải Hoàng Quan

Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung

Trọng Sinh Chi Thú Hồn

Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Thiên

Trọng Sinh Chi Thừa Tục  01  02

Trọng Sinh Chi Thúc Chất Quan Hệ

Trọng Sinh Chi Tiểu Công Chúa

Trọng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu Complete

Trọng Sinh Chi Tra Thụ 01  02  03

Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Trọng Sinh Chi Triệt Để Điên Phúc (Hoàn Toàn Phá Vỡ)

Trọng Sinh Chi Tửu Sắc Tham Bôi   01    02

Trọng Sinh Chức Nghiệp Quân Nhân

Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử

Trọng Sinh Duyên Complete

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Trọng Sinh Ngoạn Chuyển Đào Nghệ

Trọng Sinh Phát Tiểu

Trọng Sinh Thành Con Mèo Của Anh

Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Trọng Sinh Triền Phược

Trọng Sinh Tu Tiên Chi Nhạc Thần 

Trộm Một Cảnh Sát Mang Về Nhà 

Trốn? Truy đuổi 01 Complete 02

Trở Lại Tuổi 14

Trời Sinh Một Đôi

Trư Gia Lão Đại Đích Cố Sự

Trúc Lâm Hẹn Ước

Trúc Mã Kí Sự Bổn

Trúc Mã Thanh Mai  01  02 Complete 03

Trúc Ngoại Đào Hoa Khai Complete

Trúng Độc  01   02

Trùng Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

Trùng Sinh Chi Tô Gia

Trứng ốp Tiêu Sái Complete

Trừng Phạt

Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Trước Kia Có Một Server, Server Đó Có Một Đôi Ma Đầu Phu Phu

Trường An Huyễn Dạ  01  02

Trường Ca Hành

Trường Dạ Vị Ương Complete

Trường Hận Ca Complete

Trường Phong Vạn Lí

Trường Tương Tùy Complete

Trượt Chân 01  02  03

Truy Công Tử   01  02 Complete 2 link

Truy Trục Complete

Truyền Thuyết Cuối Cùng Complete (blog private)

Tu Sáp Nam Tử Complete

 Complete

Tù Ái Complete

Tù Cấm  01   02 Complete

Tù Lung Complete

Tù Luyến

Tù Phi Complete

Tù Thú

Tụ Thủ Khuynh Thiên 01 (Dừng chương 15) 02  03 (Từ chương 16)

Tú Tài Dục Thượng Binh Complete

Tự Chui Đầu Vào Lưới Complete

Tử Dạ Ngô Ca

Tự Lang  Complete

Tử Lê

Tư Nhân Hoa Viên

Tử Ngự Cung

Tư Phàm 01 02 Complete  03

Tư Quân Nhập Mộng Complete

Tứ Bề Thọ Địch

Tứ Diệp Mục Túc

Tứ Gia Tộc Chi Lam Môn

Tứ Hung Liệt Truyện Hệ Liệt:

Tứ Quý Vật Ngữ Chi Lưu Thảng Đích Thịnh Hạ Complete

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc  Complete

Tứ Thần Thú Hệ Liệt

Tứ Tuyệt Thiên Hạ

Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ Complete

Tử Bất Giáo, Phụ Chi Quá

Tử Chậm 01  02

Tử Dạ Tình Triền Complete

Tử Linh Đảo Complete

Tử Mệ 01  02

Tử Sắc Song Nhân Sàng (Giường Đôi Màu Tím)

Tự Thủy Nhu Tình

Tử Vong Trung Chuyển Trạm  01  02

Tuần San 《 F Giới 》, Tạp Chí Bát Quái

Tuần Thú Truyện

Tức Phụ Nhi Nan Đương 01  02

Tức Phụ Ngân Manh

Túng Dục Complete

Tương Kế Tựu Kế

Tương Kiến Hoan

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại Complete

Tương Phu

Tương Thân Khai Thủy Đích Quan Hệ  (Quen Nhau Qua Buổi Xem Mắt)  01  02

Tương Tư Đoạn

Tương Ái Hảo Bất Hảo Complete

Tương Tư Thành Cuồng Complete

Tương Tư Thành Tro (blog private)

Tương Quân Phối Complete

Tướng Quân Ghẹo Quốc Cữu

Tướng Quân Vương Phi (PN)  01 Complete 02

Tường Lân Uy Phượng Complete

Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh Complete

Tựu Thị Yếu Cật Oa Biên Thảo 

Tuy Hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ Complete

Tùy Ái Trầm Luân Complete

Tùy Dịch Nhi An

Tùy Hứng Complete

Túy Ca

Túy Chẩm Xuân Sắc

Tuý Hoa ấm Complete

Túy Hồng Y Complete

Túy Nam Kha

Túy Ngoạ Hồng Trần 01 02 Complete

Túy Nguyệt Online

Túy Nhược Thành Hoan

Túy Tiếu Bồi Quân Tam Thiên Trường

Túy Trường Sinh

Tùy Ái Trầm Luân

Tuyên Cổ Tình Duyên

Tuyền Qua Complete

Tửu Sắc Tài Khí

Tuyệt Đối Xâm Chiếm 01 02 Complete 03

Tuyết Hồ Ly Của Bá Tước Complete

Tuyệt Kiếm Lộng Phong Complete

Tuyệt Luyến

Tuyệt Luyến (Chức Vân)   01  02

Tuyệt Ngạo Cô Yên

Tuyệt Sắc Complete

Tuyệt Sắc Nam Thê

Tuyệt Sắc Nô Bộc Complete

Tuyệt Sắc Tể Tướng, Ngốc Nghếch Thái Tử

Tuyệt Sắc Tiểu Quan

Tuyệt  Thế Hảo Baby  Complete

Tuyệt Thế Luyến Complete

Tuyệt thế phong lưu luyến khuynh thành

Tuyệt Xứ Phùng Sinh

Tuyết Nhân Dữ Đào Phạm

Tuyết Sắc Tiểu Hồ

Tuyết Táng Chi Ái Complete

Tuyết Tử Tà Nguyệt

Tuyết Y Công Tử Complete

U

U Nhiên Huyễn Dạ

U Lan Lộ 01  Complete 02

Ức Tình Hệ Liệt:

Uy, Ta Dưỡng Ngươi  01  02

Uy, Tiềm Trứ Ba

Uy Vũ Hoàng Phi Complete (blog private)

Ủy Lam Online   01  02

Uyên Bão Uyên Complete

Uyên Ương Lâu Chi Hoạ Sư Đan Phượng Complete

Uyên Ương Phổ Complete

Uyên Ương Thác

Uyên Viễn Lưu Trường Complete

Ưng Đích Diện Cụ Complete

Ưng Hạc Ký

Ứng Quan Án

V

Vạn Năng Bảo Bảo Complete

Vạn Ngô Chi Linh Complete

Vãn Thiên Hà

Vãn Túy Tỉnh Thời Cộng Triều Hà (Tỉnh Rượu Cùng Đón Ánh Bình Minh)Complete

Văn Công Võ Lược Hệ Liệt:

Văn Tuyết Vô Song

Vân Hách Liên Thiên

Vân Sắc

Vấn Tâm Nguyệt

Vấn Thế Gian Tình Là Gì

Vận Mệnh  (Mạt Hồi)

Vận Mệnh (Imeros)

Vậy Thì Sao

Vệ Khê

Về Tình Yêu Chúng Ta Hiểu Quá Ít  01 &02 (cùng ng edit)

Vi Nhĩ Lưu Tình Complete

Vi Quân Cuồng 01 02 Complete

Vi Thần  Complete

Vi Thần Rất Bận Complete

Viễn Khê

Viên Ngọc Bên Ta (Châu Ngọc Tại Trác)

Vinh Khô Hoa Niên Complete

Vĩnh Cơ Kí

Vĩnh Hằng 01 02 Complete

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt:

Vĩnh Viễn Cùng Một Chỗ  Complete

Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện c1-19 bị del 01 (từ c20) 02 (từ c56) Complete Phiên Ngoại

Võ Vận Hưng Thịnh

Vô Ái Song Tử Complete

Vô Căn Công Lược

Vô Cấm

Vô Diêm Nam Tình Sự Complete

Vô Giác Long

Vô hoa quả Complete

Vô Hữu Khả Cập Complete

Vô Năng Vi Phượng  01  02 Complete

Vô Thanh Thâm Xử

Vô Thu Lãnh Nguyệt Complete

Vô Tình Complete

Vô Tình Hữu Tình

Vô Xá:

Vô Xử Khả Tầm Complete

Vợ Yêu Bé Nhỏ Complete

Vòng Bảy Người  01  02

Vong Quốc Chi Nô

Vong Ưu Complete

Vọng Giang Nam

Vọng Tinh Thần

Vong Quốc Chi Quân vs Khai Quốc Chi Quân

Vong Xuyên Complete

Võng Du Chi Ái Nhĩ 59 Miễu  01   02  Complete 2 link

Võng Du Chi Anh Hùng Vô Địch ONLINE

Võng Du Chi Bát Quái Ma Giới  01  02

Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu

Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch  01  02  Complete

Võng Du Chi Chuyên Chúc Ảnh Vệ GM

Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương

Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh 01 & 02 (cùng ng edit)

Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích Complete

Võng Du Chi Đối Kháng

Võng Du Chi Hảo Thụ Phạ Sàm Lang

Võng Du Chi Hoan Nhạc Giảo Cơ

Võng Du Chi Huyễn U Huyết Giới

Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng Complete

Võng Du Chi Giang Hồ Tái Kiến

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu  Complete

Võng Du Chi Một Tiễn Ly Hôn

Võng Du Chi Ngã Bất Phối

Võng Du Chi Ngã Thị Hoa Tượng Ngã Phạ Thùy  01  02  03

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ Complete CV

Võng Du Chi Phi Thường Đạo

Võng Du Chi Sát Lục Tình Duyến

Võng Du Chi Số Liệu XO Trung

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma   01    02

Võng Du Chi Ta Là Trớ Chú Sư

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Võng Du Chi Thủy Hỏa Giao Dung

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên Complete

Võng Du Chi Tiểu Tâm Phiến Tử Complete

Võng Du Chi Tiểu Thông Hữu Đậu Hủ

Võng Du Chi Tiểu Trư Khoái Bào

Võng Du Chi Tình Định Lỗ Trư Đề  Complete CV (không làm full PN)

Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội

Võng Du Chi Tuyệt Sắc Thiếu Niên Complete (Chỉ tới c36) PN

Võng Du Chi Tuyệt Sắc Tiểu Hồ  01  02

Võng Du kỳ duyến hệ liệt

Võng Lạc Ca Giả

Võng Phối Bối Cảnh Hệ Liệt

Vũ Dạ Kì Đàm  01  02 03

Vũ Điểu

Vũ Giả Hệ Liệt

Vũ Lâm Dật Sự Hệ Liệt

Vũ Lăng Xuân Complete

Vu Sắc Mỹ Túy Complete

Vu Sơn Tận Tình

Vũ Thể Đầu Đệ Complete

Vườn Trường Bạo Quân  Complete

Vương Gia (Hệ Liệt)

Vương Gia Địa Ái Trù Complete

Vương Gia Đích Thiếp Thân Thị Vệ 01 02 Complete Phiên Ngoại

Vương Gia Nói Một Câu

Vương Gia Tha Mạng Complete

Vương Gia Diễm Xuân Mai

Vương Giả Quy Lai (blog private)

Vương Phi Của Ta Là Nam Nhân 01  02 Complete  03

Vương Triều Charcot Hệ Liệt:

Vương Triều Kim Ngọc

Vương Tử Bệnh Đích Xuân Thiên (Mùa Xuân Của Vương Tử)

Vương Tử Lôi Thôi

W

X

Xà Phược  Complete

Xà Quân

Xà Vương Kỳ Truyện Complete

Xà Yêu Complete

Xà Yêu Bảo Bảo

Xâm Chiếm Complete

Xích Ái Sát Thủ Complete

Xin Chào, Đại Thần

Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Xuân Hoa Thu Nguyệt Liễu Bất Liễu  Complete

Xuân Lai Biến Thị Đào Hoa Thủy

Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam 01 Complete 03

Xuân Phong Độ  Complete CV

Xuân Thụ Mộ Vân Complete

Xuất Giá Tòng Phu

Xuất Vân Thất Tông “Tội”  01  02

Xung Động (Va Chạm) Complete

Xung Hỉ Nam Phi  01 02

Xuy Sầu Complete

Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử Complete

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ  01  02  Complete  2 link

Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia   01  Complete  02

Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du Complete

Xuyên Qua Thành Lucifini

Xuyên Việt Biến Thành Thái Giám Complete

Xuyên Việt Chi Hí

Xuyên Việt Chi Khoái Nhạc Nông Phu Sinh Hoạt

Xuyên Việt Chi Quy Đồ Complete

Xuyên Việt Chi Thâm Hải Nhân Ngư

Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Xuyên Việt Cự Nhân Quốc Độ  Complete

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ Complete

Xuyên Việt Mạt Thế Đại Lục

Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành Complete

Xuyên Việt Thú Nhân Thế Giới

Y

Ỷ Lại Vào Ngươi

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu

Y Sinh Thế Gia Complete

Yến Complete

Yên Chi Túy Complete

Yên Hoa Tam Nguyệt

Yên Hoa Tuyết  01  02 Complete

Yến Hoài Tích

Yên Hôi

Yến Khanh

Yên Nguyệt Ca

Yến Song Phi

Yên Vũ Nguyệt Sắc Complete

Yes, Quân Đoàn Trưởng!

Yêu, Kỳ Thật Rất Đơn Giản

Yêu Đàm Mộng Hoa 01 02 (tiếp c6) 03 04 Complete

Yêu Hồ Hệ Liệt

Yêu Hồ Tiểu Bạch Complete

Yêu Hoặc  Complete

Yêu Không Nói Nên Lời (Bất năng thuyết đích ái luyến)

Yêu Ma Đạo  01  02

Yêu Một Hồn Ma Không Chân  Complete

Yêu Nhất Bé Trư Lười

Yêu Nhi

Yêu Nhứ Long Ngâm

Yêu Nghiệt Pháp Y

Yêu Nghiệt Tiêu Ẩn

Yêu Straight Complete

Yêu Thầm Thế Thôi

Yêu Thô Nhân Complete

Yêu Thượng Một Người

Yêu Thượng Nam Nô Complete

Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi Complete

Yêu Vũ Dạ Mị

Tagged: ,

3 thoughts on “List đam mỹ

 1. Dương Minh Yên 12/07/2013 lúc 10:38 Chiều Reply

  chủ nhà ơi chẳng là ta mới tập tành edit nên muốn học hỏi ít kinh nghiệm từ các tiền bối, bạn có thể dẫn link mấy truyện về nha ta được hem? hỏi khí không phải, thỉnh cáo lỗi :”>

  • ღ Hoàng Nguyệt - 皇月 ღ 13/07/2013 lúc 9:00 Sáng Reply

   Bạn muốn dẫn link thì được thôi ^^
   Còn nếu muốn post bài đó vào nhà bạn thì bạn nên xin phép chủ bài viết đó trước. Bài do mình edit thì bạn dẫn link đầy đủ như mình đã nói ở phần thông báo là đc

 2. thanh1994w 19/12/2015 lúc 5:14 Chiều Reply

  chủ nhà ơi, nàng có thể dẫn link truyện của ta vào nhà nàng được không nhà mới xây nên cô đơn wa . nàng giúp ta nha
  Trùng sinh chi buông tha _tích lang nhân
  https://trammeduhoac.wordpress.com/trung-sinh-chi-buong-tha/
  cám ơn nàng trước hihi,

.: Cảm xúc:. (*≧m≦*) (>_oo﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸  〒_〒 (๏̯͡๏) ‎ щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | (ノ°□°)╯彡 ┻━┻ (┛◉Д◉)┛彡┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: